Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta kaže Sveto pismo?

Šta kaže Sveto pismo?

Šta se dešava s nama kada umremo?

NEKI VERUJU da čovek nakon smrti nastavlja da živi u nekom drugom obliku, dok drugi smatraju da je smrt kraj svega. Kakvo je vaše mišljenje o tome?

ŠTA KAŽE SVETO PISMO?

„Mrtvi nisu svesni ničega“ (Propovednik 9:5). Kada čovek umre, jednostavno više ne postoji.

ŠTA SVETO PISMO JOŠ KAŽE O OVOJ TEMI?

  • Prvi čovek Adam se nakon smrti vratio u prah (Postanak 2:7; 3:19). Isto tako, svi koji umru, vraćaju se u prah (Propovednik 3:19, 20).

  • Oni koji umru oslobođeni su od svojih greha, to jest gresi su im oprošteni (Rimljanima 6:7). Posle smrti ne postoji nikakva kazna za grehe.

Ima li nade da će se mrtvi ikada vratiti u život?

ŠTA BISTE VI REKLI?

  • Da

  • Ne

  • Možda

ŠTA KAŽE SVETO PISMO?

Bog će „uskrsnuti i pravednike i nepravednike“ (Dela apostolska 24:15).

ŠTA SVETO PISMO JOŠ KAŽE O OVOJ TEMI?