„Hvala vam što se uvek bavite aktuelnim temama.“ (Ejmi)

Ejmi u časopisu Probudite se! pronalazi mnoge praktične savete koji joj pomažu u odgajanju dece i svakodnevnom životu. I milioni drugih vole da čitaju ovaj dvomesečnik. Dole su navedene teme koje su izlazile tokom 2016. godine. Možete ih pronaći na veb-sajtu www.jw.org.