Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod

Uvod

Svedoci smo mnogih prirodnih katastrofa i nemilih događaja. Šta mislite, možemo li se nekako pripremiti za to?

U Bibliji piše: „Pametan čovek vidi zlo i sklanja se, a ludi idu dalje i bivaju kažnjeni“ (Poslovice 27:12).

U ovom časopisu se iznose neki praktični saveti koji nam mogu spasti život u takvim situacijama.