Izražavanje zahvalnosti se veoma pozitivno odražava na fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje i zato je dobro da to bude deo našeg svakodnevnog života.

Zašto je dobro da budemo zahvalni?

ŠTA MEDICINA KAŽE.

U jednom medicinskom biltenu piše: „Zahvalnost je tesno povezana sa srećom. Ona doprinosi da se čovek bolje oseća, da doživi lepa iskustva, ima bolje zdravlje, izbori se s problemima i izgradi bolje odnose“ (Harvard Mental Health Letter).

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija nas savetuje da budemo zahvalne osobe. „Budite zahvalni“, napisao je apostol Pavle, koji je i sam bio takav. Primera radi, on je neprestano zahvaljivao Bogu za to što su neki ljudi postali vernici nakon što im je propovedao (Kološanima 3:15; 1. Solunjanima 2:13). Nije dovoljno da drugima samo povremeno kažemo „hvala“ već je potrebno da negujemo stav zahvalnosti. To će nas učiniti srećnijima. Ako smo zahvalni, nećemo olako gledati na ono što drugi čine za nas, niti ćemo biti zavidni ili ogorčeni, što bi nas otuđilo od drugih i lišilo radosti.

Sam Stvoritelj je odličan primer u izražavanju zahvalnosti. On oseća zahvalnost čak i prema ljudima! U Jevrejima 6:10 stoji: „Bog nije nepravedan pa da zaboravi vaš trud i ljubav koju ste pokazali prema njegovom imenu.“ Dakle, on smatra da bi bilo nepravedno biti nezahvalan.

„Uvek se radujte. Za sve zahvaljujte.“ (1. Solunjanima 5:16, 18)

 Kako zahvalnost utiče na odnose s drugima?

ŠTA ISKUSTVO POKAZUJE.

Kada iskreno zahvalimo nekoj osobi — primera radi za poklon, ljubaznu reč koju nam je uputila ili pomoć koju nam je pružila — ona se oseća lepo i cenjeno. Čak se i ljudi koje ne poznajemo ozare kada im zahvalimo za njihov ljubazan gest, recimo za to što su nam pridržali vrata.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Dajte, i daće vam se. Sipaće vam u krilo dobru meru, nabijenu, stresenu i prepunu“ (Luka 6:38). Uzmimo za primer Rouz, gluvu devojku iz Vanuatua, ostrvske države u južnom delu Tihog okeana.

Rouz je dolazila na hrišćanske sastanke Jehovinih svedoka, ali nije skoro ništa razumela pošto niti ona niti iko od tamošnjih Svedoka nije znao znakovni jezik. Kada je jedan bračni par Svedoka koji je znao znakovni jezik posetio tu skupštinu i video da im je potrebna pomoć, organizovao je kurs znakovnog jezika. Rouz je bila veoma zahvalna za to! „Srećna sam što imam toliko prijatelja koji me vole“, rekla je ona. Najveća nagrada za taj bračni par je to što vide koliko je Rouz zahvalna i kako radosno učestvuje na sastancima. Rouz duboko ceni to što su se drugi potrudili da nauče znakovni jezik da bi se sporazumeli s njom (Dela apostolska 20:35).

„Dobro je zahvaljivati tebi, Jehova.“ (Psalam 92:1)

Kako razviti zahvalnost?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Ono o čemu razmišljamo utiče na naša osećanja. David, jedan od biblijskih pisaca, rekao je u molitvi Bogu: „Razmišljam o svim delima tvojim, promišljam o delu ruku tvojih“ (Psalam 143:5). Očigledno David nije bio površan čovek, već je imao običaj da duboko razmišlja o Božjim delima. Tako je postao još zahvalniji (Psalam 71:5, 17).

Biblija nam daje odličan savet: „Što je god istinito [...] što je god dopadljivo, što je god pohvalno, što je god čestito i što je god hvale vredno, o tome razmišljajte“ (Filipljanima 4:8). Dakle, razmišljanje o dobrim stvarima će nam pomoći da budemo zahvalni.

„Srce će moje duboko razmišljati o onom što je razborito.“ (Psalam 49:3)

Odgovore na još neka biblijska pitanja možete naći na veb-sajtu www.jw.org