Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Probudite se!  |  Broj 3/2016.

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Vera

Vera

Čak i nekim religioznim ljudima nije lako da razumeju šta vera podrazumeva. Šta je vera i zašto je važna?

Šta je vera?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnogi misle da osoba koja ima veru jednostavno prihvata određeno verovanje bez potrebe za pravim dokazima. Na primer, razmislite o nekome ko kaže da veruje u Boga. Na pitanje zbog čega veruje u Boga, možda bi odgovorio: „Tako sam odgajan“, ili: „Ceo život su me učili da tako treba.“ Kada uzmemo u obzir ovakve izjave, možda nam se čini da nema neke razlike između vere i lakovernosti.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Vera je čvrsto pouzdanje da će se dogoditi ono čemu se nadamo, dokaz onoga što je stvarno, premda se ne vidi“ (Jevrejima 11:1). Da bi osoba imala čvrsto pouzdanje, mora imati dobre razloge za svoja uverenja. Zapravo, izvorna reč prevedena izrazom „čvrsto pouzdanje“ označava nešto više od unutrašnjeg osećanja ili puke želje. Dakle, vera podrazumeva uverenje koje je zasnovano na dokazima.

„Njegova [Božja] nevidljiva svojstva, naime njegova večna moć i božanstvo, jasno se vide još od stvaranja sveta, budući da se razabiru po onome što je stvoreno.“ (Rimljanima 1:20)

Zašto je važno imati veru?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Bez vere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj ko mu pristupa mora verovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga revno traže“ (Jevrejima 11:6).

Kao što smo ranije spomenuli, mnogi ljudi veruju u Boga samo zato što su odgajani u tom duhu. Možda kažu: „Tako su me učili od malena.“ Međutim, Bog želi da ljudi budu čvrsto uvereni da on postoji i da ih voli. To je jedan razlog zašto se u Bibliji ističe da je Boga potrebno revno, to jest iskreno tražiti, kako bismo ga zaista upoznali.

„Približite se Bogu, i on će se približiti vama.“ (Jakovljeva 4:8)

 Kako možete razviti veru?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Vera se stiče slušanjem poruke“ (Rimljanima 10:17). Iz ovih reči vidimo da je za sticanje vere pre svega potrebno „slušati“ ono što Biblija otkriva o Bogu (2. Timoteju 3:16). Proučavanje Biblije će vam pomoći da pronađete pouzdane odgovore na važna pitanja, poput sledećih: Ko je Bog? Koji dokazi potvrđuju da on postoji? Da li mu je zaista stalo do mene? Šta će Bog učiniti za ljude?

Dokazi da Bog postoji su svuda oko nas

Jehovinim svedocima će biti drago da proučavaju Bibliju s vama. Kao što piše na našem veb-sajtu jw.org, „Jehovini svedoci rado poučavaju druge o Svetom pismu, ali nikoga ne prisiljavamo da postane pripadnik naše religije. S poštovanjem prenosimo ono što naučava Sveto pismo i smatramo da svaka osoba ima pravo da izabere u šta će verovati.“

Dakle, vaša vera mora biti zasnovana na dokazima u koje ste se lično uverili dok ste ispitivali da li je tačno ono što piše u Bibliji. Ako to uradite, bićete poput učenikâ iz prvog veka koji su „svim srcem primili reč i svaki dan istraživali Pisma da vide je li to tako“ (Dela apostolska 17:11).

Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista.“ (Jovan 17:3)

Saznajte više

DOBRE VESTI IZ SVETOG PISMA

Kako se možete približiti Bogu?

Saznajte da li Bog sluša sve molitve, kako treba da se molimo i kako se još možemo približiti Bogu.

UOBIČAJENA PITANJA

Proučavanje Svetog pisma

Saznajte odgovore na pitanja u vezi sa besplatnim proučavanjem Svetog pisma.