ŠTA TO ZNAČI

„Vrednosti“ su lična merila po kojima neko živi. Na primer, da li nastojite da uvek budete iskreni? Onda ćete verovatno želeti da tu moralnu vrednost usadite u svoju decu.

Osim toga, moralna osoba se trudi da bude vredna, poštena i obzirna prema drugima. Ove osobine se najlakše stiču dok je osoba još mlada.

BIBLIJSKO NAČELO: „Odgajaj dete prema putu kojim treba da ide, pa neće odstupiti od njega ni kad ostari“ (Poslovice 22:6).

ZAŠTO JE TO VAŽNO

U vreme savremene tehnologije, moralne vrednosti su veoma važne. „Deca su izložena lošem uticaju preko mobilnih uređaja u svako doba“, kaže majka po imenu Karin. „Ona mogu sedeti pored vas i gledati nešto nedolično.“

BIBLIJSKO NAČELO: „[Zrelima] je moć zapažanja iskustvom uvežbana za razlikovanje dobra od zla“ (Jevrejima 5:14).

Lepi maniri su takođe veoma važni. To obuhvata pokazivanje učtivosti u svakodnevnim prilikama (na primer, reći „molim“ i „hvala“), kao i obzirnost prema drugima. Te vrednosti se sve ređe viđaju, budući da ljude više zanimaju uređaji nego drugi ljudi.

BIBLIJSKO NAČELO: „Kako želite da ljudi čine vama, tako činite i vi njima“ (Luka 6:31).

ŠTA MOŽETE UČINITI

Razgovarajte o moralnim vrednostima. Na primer, istraživanja pokazuju da se tinejdžeri neće olako upuštati u predbračni seks ako su jasno razumeli da je takvo ponašanje neispravno.

SAVET: Koristite svakodnevne događaje da biste započeli razgovor o moralnim vrednostima. Na primer, ako ste čuli vest o nekom zločinu iz mržnje, možete reći: „Strašno je koliko neki ljudi mrze druge! Šta misliš, zašto su ljudi postali takvi?“

„Deci je mnogo teže da razlikuju dobro od lošeg ako ne znaju šta je dobro a šta loše“ (Brandon).

Poučite decu moralnim vrednostima. Čak i mala deca mogu naučiti da kažu „molim“ i „hvala“ i da budu obzirna prema drugima. „Ako deca shvate da nisu sama na svetu, već da su deo neke zajednice — porodice, škole, društva — biće spremnija da čine dela koja koriste i drugima a ne samo njima“, navodi se u jednoj knjizi (Parenting Without Borders).

SAVET: Dajte deci neka kućna zaduženja koja će im pomoći da nauče da budu od koristi drugima.

„Ako vaša deca sada nauče da obavljaju svoja zaduženja, neće biti zatečena kada se jednog dana osamostale. Obavljanje nekih poslova već će biti deo njihovog života“ (Tara).