ŠTA TO ZNAČI

Identitet je mnogo više od tvog imena i izgleda. On obuhvata tvoje vrednosti, uverenja i ličnost. Zapravo, tvoj identitet je sve ono što ti jesi, i spolja i iznutra.

ZAŠTO JE TO VAŽNO

Kada si siguran u ono što jesi, onda zastupaš svoja uverenja i ne dozvoljavaš svojim vršnjacima da te oblikuju.

„Mnogi ljudi su poput lutaka iz izloga. One ne biraju šta će obući, drugi odlučuju o tome“ (Adrijan).

„Naučila sam da zastupam ono što je ispravno, čak i kada to nije lako. Prijatelje procenjujem po tome kako se ponašaju prema meni i kako se ja ponašam u njihovom društvu“ (Kortni).

BIBLIJSKO NAČELO: „Ne dajte da vas i dalje oblikuje ovaj svet, nego se preobrazite obnavljanjem svog uma“ (Rimljanima 12:2).

ŠTA MOŽEŠ UČINITI

Razmisli o tome kakva si osoba sada i kakva osoba želiš da postaneš tako što ćeš preispitati svoje vrline i mane, kao i ubeđenja. Za početak, odgovori na sledeća pitanja.

Vrline: Koje talente i veštine posedujem? Koje su moje jače strane? (Na primer: Da li sam tačan? da li imam samokontrolu? da li sam vredan? da li sam velikodušan?) Koje dobre stvari radim?

SAVET: Da li ti je teško da se setiš nečeg dobrog što si uradio ili rekao? Pitaj roditelje ili pouzdanog prijatelja koje vrline imaš i zašto ih cene.

BIBLIJSKO NAČELO: „Neka svako ispita svoje delo, pa će razlog za zadovoljstvo imati u samom sebi, a ne upoređujući se s drugima“ (Galatima 6:4).

Slabosti: Na kojim osobinama treba najviše da radim? Kada sam naročito podložan iskušenjima? U kojim situacijama mogu pokazivati više samokontrole?

BIBLIJSKO NAČELO: „Ako kažemo: ’Nemamo greha‘, sami sebe zavaravamo“ (1. Jovanova 1:8).

Ubeđenja: Koje moralne vrednosti zastupam i zašto? Da li verujem u Boga? Šta me je uverilo u njegovo postojanje? Šta smatram nepravdom i zašto? Kakvo je moje gledište o budućnosti?

BIBLIJSKO NAČELO: „Sposobnost prosuđivanja paziće na tebe, razboritost će te čuvati“ (Poslovice 2:11).