Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ciljevi su poput nekog projekta. Uz malo truda, oni mogu postati realnost

 ZA MLADE

12. Ciljevi

12. Ciljevi

ŠTA TO ZNAČI

Cilj nije samo san — nešto što želiš da ti se desi. Realni ciljevi podrazumevaju planiranje, fleksibilnost i, naravno, naporan rad.

Ciljevi mogu biti kratkoročni (koji se mogu ostvariti za nekoliko dana ili sedmica), srednjoročni (nekoliko meseci) i dugoročni (godinu dana ili više). Ostvarenje više kratkoročnih i srednjoročnih ciljeva može voditi do ostvarenja dugoročnih ciljeva.

ZAŠTO JE TO VAŽNO

Postizanjem ciljeva jačaš samopouzdanje, učvršćuješ prijateljstva i postaješ srećniji.

Samopouzdanje. Kada postaviš sebi male ciljeve i ostvariš ih, stičeš samopouzdanje koje ti je potrebno za neke veće ciljeve. Takođe ćeš imati više samopouzdanja da se suočiš sa svakodnevnim izazovima — na primer da se odupreš pritisku vršnjaka.

Prijateljstva. Svi vole da budu u društvu osoba koje postavljaju realne ciljeve u životu, to jest onih koji znaju šta žele i spremni su da se za to bore. Štaviše, jedan od najboljih načina da učvrstiš neko prijateljstvo jeste da zajedno s tom osobom radiš na ostvarenju nekog cilja.

Sreća. Kada postaviš sebi realne ciljeve, imaćeš osećaj zadovoljstva.

„Volim da postavljam sebi ciljeve. Oni mi drže pažnju i stalno sam u nekoj akciji. A kada taj cilj i ostvarim, super se osećam jer mogu sebi da kažem: ’Uspeo sam! Ostvario sam ono što sam hteo‘“ (Kristofer).

BIBLIJSKO NAČELO: „Ko pazi na vetar nikad neće sejati, i ko gleda na oblake nikad neće žeti“ (Propovednik 11:4).

ŠTA MOŽEŠ UČINITI

Ako želiš da postaviš i ostvariš ciljeve, primeni sledeće savete.

Utvrdi cilj. Napravi spisak ciljeva po prioritetu — prvi cilj, drugi cilj, treći cilj itd.

Napravi plan. Za svaki cilj uradi sledeće:

  • Postavi realan rok.

  • Definiši potrebne korake.

  • Predvidi smetnje i razmisli o tome kako da ih prevaziđeš.

Kreni u akciju. Nije potrebno da razradiš svaki detalj da bi krenuo u akciju. Pitaj se: Šta prvo mogu da uradim kako bih ostvario svoj cilj? Zatim to uradi. Prati svoj napredak iz koraka u korak.

BIBLIJSKO NAČELO: „Zamisli marljivog čoveka sigurno donose korist“ (Poslovice 21:5).