Religije imaju različita i oprečna gledišta o duši i o tome šta se dešava s njom kad čovek umre. S druge strane, Biblija daje jasno objašnjenje.

Da li je duša besmrtna?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnogi veruju da jeste. Neki veruju da se nakon smrti fizičkog tela duša ponovo rađa u nekom drugom telu. Ima i onih koji veruju da ona na kraju odlazi u neko drugo područje, na primer na nebo ili u pakao.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija ne kaže da je duša besmrtna. Zapravo, često govori o tome da ona umire. Prorok Jezekilj, kog je Bog izabrao da napiše jedan deo Biblije, rekao je da duša može biti kažnjena smrću. Na jednom drugom mestu u Bibliji, za leševe se koristi izraz „duše mrtvaca“ (Levitska 21:11, fusnota). Jasno je da Biblija ne uči da je duša besmrtna.

„Duša koja greši, ona će umreti.“ (Jezekilj 18:20)

Da li je duša odvojena od tela?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Duša živi u telu, a kad telo umre, ona ga napušta.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Postanku 46:18 govori se o majci koja je rodila „duše“, to jest žive osobe koje dišu. Zapravo, hebrejska reč koja se u Bibliji koristi za „dušu“ može se prevesti i kao „onaj koji diše“. Ponekad se taj izraz upotrebljava i kada se govori o životinjama. Nadalje, u Bibliji se kaže da duša može biti gladna (Ponovljeni zakoni 12:20). Ako je duša nešto što je odvojeno od tela, da li bi morala da diše ili da jede? U Bibliji se izraz „duša“ najčešće koristi kako bi se opisala živa osoba, i podrazumeva njeno fizičko telo, njene emocije i ličnost.

„Ona je [...] rodila ukupno šesnaest duša.“ (Postanak 46:18)

 Šta se dešava s dušom prilikom smrti?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Kao što se telo nakon smrti raspadne i više ga nema, Biblija kaže da „nema ni rada, ni razmišljanja, ni znanja, ni mudrosti u grobu“ (Propovednik 9:10). Kada neko umre, „on se u prah vraća, tog dana propadnu sve misli njegove“ (Psalam 146:4). Duša koja umre ne može ništa da uradi, i zato se u Bibliji za one koji su umrli često simbolično kaže da spavaju (Matej 9:24).

ZAŠTO JE VAŽNO ZNATI ODGOVOR.

 Kada umre neko ko vam je drag, sigurno se pitate: Gde je sada? Šta radi? Da li pati? Pošto nas Biblija uverava da mrtvi nisu svesni ničega, možemo se utešiti jer znamo da naše drage osobe koje su umrle ne pate. Takođe je utešno znati da Jehova obećava da će u budućnosti vratiti u život sve umrle duše (Isaija 26:19).

„Mrtvi nisu svesni ničega.“ (Propovednik 9:5)