Dr Džin Huang, rođen 1950. u tajvanskom gradu Tajnanu, penzionisani je profesor Državnog univerziteta Čung Čeng na Tajvanu. Takođe ima zvanje profesora emeritusa Univerziteta Kornel u SAD, gde je predavao statistiku i verovatnoću i bavio se istraživačkim radom. Godinama su njegovi radovi iz statistike, kojom se još uvek bavi, bili među najizdavanijima. Kao mladić, verovao je da je život nastao evolucijom. Kasnije je promenio mišljenje. Probudite se! je razgovarao s njim o njegovom naučnom radu i njegovim verovanjima.

Kojim ste teorijama bili izloženi u mladosti?

U školi sam učio teoriju evolucije, mada nam niko nije objasnio kako je život nastao. Kada su mi roditelji postali taoisti, slušao sam njihove učitelje i postavljao im mnoga pitanja. Ali malo koji odgovor me je zadovoljio.

Zašto ste postali matematičar?

Matematika me je fascinirala još od osnovne škole. To osećanje me nije napuštalo ni tokom fakulteta, gde sam posebno uživao na predavanjima iz matematike i verovatnoće. Jednostavni matematički dokazi su i lepi i elegantni.

Otkud to da ste se zainteresovali za Bibliju?

Moja supruga, Ðinghuei, počela je 1978. da proučava Bibliju s Jehovinim svedocima, i ja bih im se povremeno pridružio. U to vreme smo živeli u Sjedinjenim Državama. Ðinghuei je tada doktorirala iz oblasti fizike, a ja sam se bavio statistikom na Univerzitetu Perdju u Indijani.

Kako ste gledali na Bibliju?

Bio sam zadivljen njenim opisima kako je zemlja pripremana za ljude. Šest etapa stvaranja, o kojima se govori u Postanku, iako su prikazane jednostavnim jezikom, odgovarale  su činjenicama. * To se ne može reći za drevne mitologije. Međutim, trebalo mi je mnogo godina da bih poverovao u Stvoritelja.

Zašto vam je to bio izazov?

Vera u Stvoritelja podrazumevala je da odbacim veru u kojoj sam odrastao

Bilo mi je teško da pobedim osećanja. Vera u Stvoritelja je podrazumevala da odbacim veru u kojoj sam odrastao, budući da taoizam ne uči da postoji jedan Bog, Stvoritelj.

Međutim, kasnije ste promenili mišljenje. Zašto?

Što sam više razmišljao o poreklu života, to sam bio uvereniji da je prvo živo biće moralo biti veoma složeno. Na primer, moralo je da ima sposobnost razmnožavanja, za šta su potrebne genetičke informacije, kao i mehanizmi za tačnu replikaciju tih informacija. Nadalje, čak i najjednostavnija živa ćelija mora imati molekularne „mašine“ za izgradnju svih delova nove ćelije, kao i način da iskoristi i usmerava energiju. Kako su se tako složeni mehanizmi mogli sami organizovati iz neživih materija? Kao matematičar, takvu pretpostavku nisam mogao da prihvatim. Previše slučajnosti.

Šta vas je pokrenulo da se bolje upoznate sa učenjima Jehovinih svedoka?

S vremena na vreme sam proučavao Bibliju s njima. Zatim sam se, dok sam bio na Tajvanu 1995, razboleo i bila mi je potrebna pomoć. Moja supruga je iz Sjedinjenih Država stupila u kontakt s Jehovinim svedocima na Tajvanu. Sećam se da su me našli iscrpljenog ispred bolnice u kojoj nije bilo slobodnih kreveta. Jedan od Svedoka me je odveo u hotel da se odmorim. Pazio je na mene, a zatim me odveo u jednu kliniku na lečenje.

Ta iskrena briga me je duboko dirnula. Razmišljao sam o tome koliko su puta Jehovini svedoci pomogli mojoj porodici u različitim okolnostima. Shvatio sam da su takvi zbog svoje vere. Zato sam ponovo počeo da proučavam Bibliju s njima. Krstio sam se naredne godine.

Da li se vaša vera sukobljava s vašim naučnim radom?

Nikako! Svoje znanje iz matematike sam koristio da bih pomogao naučnicima koji su se bavili izučavanjem funkcionisanja gena. Genetika pruža uvid u funkcionisanje mehanizama života, a takav uvid me ispunjava divljenjem prema Stvoriteljevoj mudrosti.

Hoćete li, molim vas, navesti primer takve mudrosti?

Uzmimo za primer razmnožavanje. Neki organizmi, kao što su amebe, nemaju muški i ženski pol. Ovi jednoćelijski mikroorganizmi jednostavno naprave kopiju svojih genetičkih informacija i podele se. Taj proces je poznat kao bespolno razmnožavanje. Međutim, većina životinja i biljaka razmnožava se polnim putem, kombinujući genetičke informacije roditelja. Zašto je ovakva vrsta razmnožavanja tako čudesna?

Zbog čega bi se sistem razmnožavanja u kom se jedan organizam jednostavno podeli na dva — i to efikasno čini ko zna koliko dugo — razvio u sistem u kom se dve odvojene stvari kombinuju i opet stvaraju jednu? Mehanizmi potrebni da se od polovine genetičkih informacija muške jedinke i polovine genetičkih informacija ženske jedinke napravi nova kombinacija, neverovatno su kompleksni. Evolucioni biolozi to ne mogu objasniti. Što se mene tiče, polno razmnožavanje nesumnjivo ukazuje na Božji um.

^ odl. 11 Više informacija može se naći u brošuri Da li je život nastao stvaranjem?, koju su izdali Jehovini svedoci. Dostupna je i na sajtu www.jw.org.