„Pismenost je ljudsko pravo, sredstvo za lični napredak i način za društveni i humani razvoj.“ (Unesko) *

IZVEŠTAJI pokazuju da širom sveta više od 700 miliona osoba starijih od 15 godina ne zna da čita i piše. Kao posledica toga, oni nisu u mogućnosti da uplove u svet znanja, pa tako ni da otkriju moralna i duhovna učenja iz Biblije ’napisana nama za pouku‘ (Rimljanima 15:4). Zato su Jehovini svedoci u mnogim zemljama uključili opismenjavanje u svoj program biblijskog obrazovanja, i sve to besplatno. Da li je to dalo dobre rezultate?

Pogledajmo rad Jehovinih svedoka u Meksiku, zemlji gde se uglavnom govori španski. Počev od 1946, Svedoci su naučili više od 152 000 osoba da čitaju i pišu, a mnoge od njih su kasnije i same postale učitelji. Kao priznanje za svoj rad, Svedoci primaju mnoga pisma od vlade. U jednom je stajalo: „Ovaj Sekretarijat  za obrazovanje ceni i pohvaljuje vaš trud u unapređivanju Programa za opismenjavanje odraslih.“

Program za opismenjavanje koristi i mladima i starima. Na primer, Hosefina je imala 101 godinu kada je počela da pohađa ovaj kurs i uspešno ga je završila za dve godine.

Iako je glavni jezik u Meksiku španski, to nije jedini jezik na kome se održavaju časovi opismenjavanja. Godine 2013, pripadnici osam urođeničkih grupa su, zahvaljujući ovom programu, naučili da čitaju i pišu na svom maternjem jeziku.

Pismenost je zaista vredan ključ koji otvara riznicu znanja. Ali pre svega, ona svim ljudima omogućuje da čitaju Bibliju — knjigu koju je Bog nadahnuo i koja ih može osloboditi sujeverja, lažnih verovanja i štetnih navika (Jovan 8:32).

^ odl. 2 Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu.