Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Probudite se!  |  maj 2015.

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Nasilje

Nasilje

Istorija čovečanstva je puna nasilja. Hoće li uvek biti tako?

Kako Bog gleda na nasilje?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnoge osobe, čak i one religiozne, veruju da je nasilje opravdana reakcija na provokaciju. Milioni smatraju da je gledanje nasilja prihvatljiva zabava.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Nedaleko od grada Mosula, u severnom Iraku, leže ruševine nekada velikog grada — Ninive, prestonice drevne Asirije. Dok je ona još bila metropola u svom punom sjaju, Biblija je prorekla da će je Bog „u pustoš pretvoriti“ (Sofonija 2:13). „Načiniću od tebe strašan prizor“, rekao je Bog. Zašto? Niniva je bila ’krvoločni grad‘ (Naum 1:1; 3:1, 6). U Psalmu 5:6 stoji: „Čovek koji krv proliva [...] mrzak je Jehovi.“ Kao što ruševine Ninive potvrđuju, Bog je postupio u skladu sa svojim rečima.

Začetnik nasilja je neprijatelj Boga i ljudi — Satana Ðavo, koga je Isus Hrist nazvao ubicom (Jovan 8:44). Nadalje, „ceo svet je u vlasti Zloga“ i zato se njegove osobine vide u opšteprihvaćenim stavovima o nasilju i u opsednutošću nasilnom zabavom (1. Jovanova 5:19). Da bismo udovoljili Bogu, moramo razvijati mržnju prema nasilju i ljubav prema onome što on voli. * Da li je to moguće?

„Onoga ko voli nasilje, silno mrzi duša njegova [Jehovina].(Psalam 11:5)

Mogu li se nasilni ljudi promeniti?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Nasilje je neizbrisivi deo ljudske prirode.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Odbacite sve ovo: srdžbu, gnev, zloću, pogrdan govor, a prostačke reči neka ne izlaze iz vaših usta.“ Takođe kaže: „Svucite staru ličnost i njena dela, i obucite novu ličnost“ (Kološanima 3:8-10). Da li Bog od nas očekuje previše? Ne. Ljudi mogu da se promene. * Kako?

Prvi korak je dobro upoznati Boga (Kološanima 3:10). Kada osoba dobrog srca uvidi koliko su osobine i merila  našeg Stvoritelja lepi, ona biva privučena njemu i želi da mu ugodi (1. Jovanova 5:3).

Drugi korak se odnosi na naš izbor društva. „Ne druži se s onim ko je sklon gnevu, i ne idi s čovekom koji se lako ljuti, da se ne bi navikao na puteve njegove i postavio zamku duši svojoj“ (Poslovice 22:24, 25).

Treći korak se odnosi na ispravno gledište o nasilju. U pitanju je ozbiljna slabost koja odražava nedostatak samokontrole. S druge strane, oni koji su miroljubivi poseduju unutrašnju snagu. „Ko je spor na gnev bolji je od silnog čoveka“, kaže se u Poslovicama 16:32.

„Težite za mirom sa svima.“ (Jevrejima 12:14)

Hoće li nasilje ikada prestati?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Nasilja je uvek bilo i uvek će ga biti.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Još malo, i zloga više neće biti [...] A krotki će posedovati zemlju, i uživaće u izobilju mira“ (Psalam 37:10, 11). Da bi zaštitio miroljubive i krotke, Bog će zbrisati one koji vole nasilje kao što je to učinio s drevnom Ninivom. Nasilje nikada više neće narušavati mir na zemlji! (Psalam 72:7).

„Krotki [...] će naslediti zemlju“ (Matej 5:5)

Prema tome, sada treba težiti dobrom odnosu s Bogom i biti miroljubiv. U 2. Petrovoj 3:9 piše: „Jehova [...] je strpljiv s vama jer ne želi da iko propadne, već da svi dođu do pokajanja.“

„Oni će prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove.“ (Isaija 2:4)

^ odl. 7 Bog je dozvolio drevnom Izraelu da vodi ratove kako bi odbranio svoje teritorije (2. Letopisa 20:15, 17). Pa ipak, to se promenilo kada je Bog ukinuo svoj savez sa Izraelcima i uspostavio hrišćansku skupštinu.

^ odl. 11 Primeri ljudi koji su se promenili mogu se naći u rubrici „Biblija menja živote“, koja izlazi u Stražarskoj kuli.