RODITELJSTVO je bez sumnje veoma zahtevno. Ali mnogo je teže ako se ne primenjuje odgovarajuća disciplina. Zbog čega? Zbog toga što bez discipline (1) deca postaju raspuštena, što iscrpljuje roditelje i (2) ne dobijaju jasno vođstvo, a to ih samo zbunjuje.

S druge strane, uravnotežena disciplina, koja se pruža s ljubavlju, može oblikovati dečji um i karakter. Ona takođe pomaže deci da se osećaju zaštićeno dok izrastaju u zrele, odgovorne osobe. Ali gde se mogu naći dobri saveti o disciplinovanju dece?

Vrednost biblijskih načela

Izdavači ovog časopisa, Jehovini svedoci, veruju da je Sveto pismo, to jest Biblija, kao što i samo kaže, „korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za vaspitavanje“ (2. Timoteju 3:16). Ono je daleko više od priručnika za roditelje. U njemu se nalaze načela koja su praktična za porodični život. Pogledajte neke primere.

BIBLIJA KAŽE: „Ludost je privezana detetu za srce“ (Poslovice 22:15).

Iako se ponekad oduševimo kako deca mogu biti pametna i dobra, ona su ipak sklona tome da čine ludosti. Zato je deci potrebna disciplina (Poslovice 13:24). Prihvatanje te činjenice pomoći će vam da ispunite ulogu roditelja.

BIBLIJA KAŽE: „Ne uskraćuj opomene [„disciplinu“, fusnota] detetu“ (Poslovice 23:13).

Ne treba da se plašite da će vašoj deci uravnotežena disciplina naškoditi ili da će vam zbog nje zamerati kada odrastu. Kada disciplinujete decu s ljubavlju, ona će naučiti da ponizno prihvate ispravku — što će im koristiti čak i kao odraslim ljudima (Jevrejima 12:11).

 BIBLIJA KAŽE: „Šta čovek poseje, to će i požnjeti“ (Galatima 6:7).

Sasvim je normalno da roditelji žele da zaštite svoju decu. Međutim, i tu je potrebna ravnoteža. Detetu ne činite uslugu ako ga spasavate od posledica njegovih grešaka ili ako ga branite kada vam nastavnik ili druga odrasla osoba s pravom skrene pažnju na njegovo loše ponašanje. Bolje je da u tim osobama vidite saveznike. Tako ćete naučiti svoje dete da poštuje autoritet i vas (Kološanima 3:20).

BIBLIJA KAŽE: „Dete raspušteno majku svoju sramoti“ (Poslovice 29:15).

Budite puni ljubavi, dosledni i razumni

Iako roditelji nikada ne treba da budu grubi, ne treba ni da idu u drugu krajnost, naime, da budu previše popustljivi. „Deca popustljivih roditelja ne uviđaju činjenicu da u porodici treba da se slušaju stariji“, kaže se u knjizi The Price of Privilege. Ako vi niste autoritet, dete će verovatno preuzeti kormilo u svoje ruke. Sasvim sigurno će donositi loše odluke, koje će i njemu — i vama — naneti bol (Poslovice 17:25; 29:21).

BIBLIJA KAŽE: ’Čovek će prionuti uz svoju ženu, i njih dvoje biće jedno telo‘ (Matej 19:5).

Prema Bibliji, muškarac i žena treba da budu venčani pre nego što su deca začeta, kao i da ostanu zajedno nakon što decu odrastu i odu (Matej 19:5, 6). Drugim rečima, vi ste najpre bračni drug, a zatim roditelj. Međutim, ako te uloge zamene mesta, vaše dete može početi da „misli o sebi više nego što treba da misli“ (Rimljanima 12:3). U porodicama u kojima se sve vrti oko deteta često dolazi do slabljenja veze između supružnika.

Korisni saveti

Kada disciplinujete decu, činite to u skladu sa sledećim načelima.

Budite puni ljubavi. „Ne razdražujte svoju decu, da ne postanu malodušna“ (Kološanima 3:21).

Budite dosledni. „Kad kažete: ’Da‘, neka to znači ’da‘, a kad kažete: ’Ne‘, neka to znači ’ne‘“ (Matej 5:37).

Budite razumni. „Kazniću te koliko treba“ (Jeremija 30:11). *

^ odl. 21 Više informacija možete naći na veb-sajtu jw.org. Idite na BIBLIJSKA UČENJA > BRAČNI PAROVI I RODITELJI, gde se nalaze članci poput: „Disciplinovanje dece“, „Šta kad dete dobije napad besa“ i „Kako disciplinovati tinejdžera“.