Kako biste odgovorili?

ŽIVOT JE NASTAO

  1. A. EVOLUCIJOM

  2. B. STVARANJEM

NEKI možda misle da bi se osoba okrenuta nauci opredelila za „evoluciju“, a religiozna osoba za „stvaranje“.

Ali to nije pravilo.

Činjenica je da mnogi obrazovani ljudi, pa čak i neki naučnici, dovode u pitanje teoriju o evoluciji.

Pogledajte jedan primer. Džerard Hertel, profesor entomologije, koji je na koledžu učio evoluciju, kaže: „Kada sam polagao testove, odgovarao sam onako kako su profesori očekivali, iako sam lično drugačije mislio.“

Zbog čega je čak i obrazovanim ljudima teško da prihvate teoriju o evoluciji? Da bismo dobili odgovor na to, osmotrimo dva pitanja koja zadaju muke mnogim naučnicima: (1) Kako je život započeo? i (2) Kako su se živa bića razvila?