Profesor Stiven Tejlor predaje na Tehnološkom univerzitetu u Sidneju. Pored toga, bavi se i istraživačkim radom. Proučava finansijska tržišta i kako ih učiniti efikasnima. Probudite se! je razgovarao s njim o tome kako su istraživanja kojima se bavi uticala na njegova religiozna uverenja.

Recite nam nešto o sebi.

Moji roditelji su bili pošteni i vredni ljudi i redovno su odlazili u crkvu. Podsticali su me da steknem dobro obrazovanje, pa sam se zato upisao na Univerzitet u Novom Južnom Velsu, na odsek za trgovinu. Shvatio sam da mi se dopada istraživački rad i odlučio da izgradim akademsku karijeru.

Kojom oblasti istraživanja ste se bavili?

Posebno me je interesovalo kako funkcioniše berza. Tamo ljudi mogu da kupuju i prodaju akcije kompanija i potom taj novac koriste da bi vodili svoj posao. Između ostalog, ja izučavam faktore koji utiču na vrednost akcija.

Možete li nam dati neki primer?

Kompanije treba redovno da prijavljuju svoju zaradu. Investitori koriste te informacije u proceni finansijskog stanja neke kompanije. Ali neke metode prijavljivanja profita nisu standardizovane. Kritičari u tome vide propust u sistemu, koji kompanije mogu da iskoriste kako bi prikrile svoju stvarnu vrednost i profitabilnost. Kako investitori mogu doći do tačnih i kompletnih informacija? Koje činjenice su potrebne da bi se zasiguralo da berza pošteno posluje? Moje kolege i ja trenutno pokušavamo da pronađemo odgovore na ova pitanja.

Da li ste oduvek bili religiozni?

Kao dete sam redovno odlazio u prezbiterijansku crkvu  sa svojim roditeljima, ali tokom tinejdžerskih godina sam se udaljio od religije. Verovao sam u Stvoritelja i poštovao Bibliju ali sam smatrao da nam religija ne može pomoći u svakodnevnom životu. Verske zajednice su mi više ličile na neka udruženja. Posetio sam nekoliko velikih crkava u Evropi i pitao sam se zašto gomilaju toliko bogatstvo, a svet je pun siromaštva. Bilo mi je teško da razumem taj jaz i postao sam prilično sumnjičav prema religiji.

Šta je uticalo na to da promenite mišljenje?

Moja žena, Dženifer, počela je da proučava Bibliju s Jehovinim svedocima i da odlazi na njihove sastanke. Pomislio sam da bi bilo bolje da pođem s njom i proverim o čemu se radi. Vrlo brzo sam shvatio da skoro ništa ne znam o Bibliji. To me je šokiralo! Tako sam počeo da proučavam Bibliju sa Svedocima.

Metode poučavanja koje su Svedoci koristili su me zadivile. Prvo bi postavili neko pitanje, zatim bi sakupili i analizirali dokaze, a onda bi izvodili logične zaključke — baš kao što i ja radim prilikom akademskih istraživanja! Krstio sam se kao Jehovin svedok 1999, nekoliko godina nakon Dženifer.

Da li vam je znanje iz ekonomije ojačalo poverenje u Bibliju?

Sasvim sigurno. Na primer, Zakon koji je Bog dao Izraelcima bavio se ekonomskim problemima koji su i danas izazov za ekonomiste. Taj Zakon je od Izraelaca zahtevao da odvoje deo prinosa za siromašne (što je oblik oporezivanja i osiguranja), da siromašnima daju zajam bez kamate (neka vrsta kreditiranja) i da svake 50. godine zemljište vrate prvobitnim vlasnicima (što je oblik zaštite imovinskih prava) (Levitska 19:9, 10; 25:10, 35-37; Ponovljeni zakoni 24:19-21). Ove i druge ekonomske mere pomagale su ljudima na tri načina: (1) da lakše prebrode finansijske poteškoće, (2) da se brže oporave od dugotrajnog siromaštva i (3) da ublaže ekonomsku nejednakost. I sve to više od 3 000 godina pre nego što je ekonomija nastala kao nauka!

Biblija takođe podstiče na stavove i ponašanja koja unapređuju ekonomsku sigurnost. Na primer, uči ljude da budu pošteni, pouzdani, saosećajni i velikodušni (Ponovljeni zakoni 15:7-11; 25:15; Psalam 15). Zanimljivo je da su neke poslovne škole i organizacije nakon izbijanja nedavne svetske ekonomske krize počele da podstiču poslovne ljude da se drže određenih etičkih normi. Po mom mišljenju, biblijska moralna merila daleko premašuju poslovnu etiku.

Kako je vaša vera uticala na vas?

Dženifer mi kaže da sam postao razumniji. Pre sam bio perfekcionista i sve sam video crno-belo. Možda mi je zato tako dobro išlo računovodstvo. Biblijska načela su mi u svakom slučaju pomogla da budem uravnoteženiji. Sada smo mnogo srećniji i moja porodica i ja. Takođe uživamo u tome da s drugima razgovaramo o biblijskim savetima, koji su zaista praktični. Proučavanje Biblije je bila moja najbolja „investicija“ u životu.

Proučavanje Biblije je bila moja najbolja „investicija“ u životu