Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Probudite se!  |  novembar 2014.

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Čistoća

Čistoća

Da li Bog od nas očekuje da budemo čisti u fizičkom pogledu?

„Očistimo se od svake prljavštine tela i duha.“ (2. Korinćanima 7:1)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Naš Stvoritelj nas voli i želi da imamo dobro zdravlje i dug i ispunjen život. „Neka se srce tvoje drži zapovesti mojih“, kaže Bog, „jer će ti se umnožiti dani i godine života i mir“ (Poslovice 3:1, 2). Neke od zapovesti koje je dao Izraelcima odnosile su se na higijenu i sanitarne mere (Ponovljeni zakoni 23:12-14). Kada su se pridržavali tih zahteva, bili su zdravi i zaštićeni od bolesti koje su harale drugim zemljama, poput Egipta, koje nisu imale tako napredan zakon (Ponovljeni zakoni 7:12, 15).

Slično tome, i danas ljudi koji su se ’očistili od svake prljavštine tela‘, kao što su pušenje ili zloupotreba alkohola i droge, smanjuju rizik od fizičkih i psihičkih bolesti, kao i od prevremene smrti. Kada smo poslušni Božjim merilima čistoće, takođe pokazujemo obzir prema drugima, jer smo često u kontaktu s njima (Marko 12:30, 31).

 Da li su Bogu važne moralna i duhovna čistoća?

„Usmrtite [...] ono što je zemaljsko u vašim udovima: blud, nečistoću, polnu požudu, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo. Zbog toga dolazi Božji gnev.“ (Kološanima 3:5, 6)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Kao što je već rečeno, Biblija nas podstiče da se ’očistimo od svake prljavštine tela i duha‘. U vreme Isusa Hrista, mnogi, a među njima i jevrejske verske vođe, preterivali su u pogledu telesne čistoće, dok su u isto vreme zanemarivali moralna i duhovna merila (Marko 7:1-5). Isus je izneo ispravno gledište kada je rekao: „Čoveka ne čini nečistim ništa što spolja ulazi u njega, jer mu [...] ulazi [...] u utrobu, i odlazi u nužnik.“ Zatim je dodao: „Ono što izlazi iz čoveka, to čoveka čini nečistim. Jer iznutra, iz ljudskog srca, izlaze zle misli: blud, krađe, ubistva, preljube, lakomstvo, zloba, prevara, besramnost, zavidno oko [...] nerazumnost. Sva ta zla [...] čoveka čine nečistim“ (Marko 7:18-23).

Prema onome što je Isus rekao, oni koji previše naglašavaju telesnu čistoću, a ne obaziru se na Božja moralna i duhovna merila liče na čaše koje su spolja čiste, a iznutra prljave (Matej 23:25, 26).

Da li su biblijska merila razumna?

„Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške.“ (1. Jovanova 5:3)

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Miheju 6:8 čitamo: „Da li Jehova, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim?“ Zar to nije potpuno razumno? Nadalje, naš Stvoritelj želi da mu budemo poslušni iz ljubavi. Kad to činimo, doživljavamo veliku radost (Psalam 40:8). A kada pogrešimo, utehu možemo pronaći u Božjem milosrđu. „Kao što je otac milosrdan sinovima svojim, tako je i Jehova milosrdan onima koji ga se boje. Jer on dobro poznaje građu našu, pamti da smo prah“, to jest da smo slabi i nesavršeni (Psalam 103:13, 14).

Kratko rečeno, u Božjim merilima o telesnoj, moralnoj i duhovnoj čistoći ogledaju se njegova dobrota i ljubav prema nama. S druge strane, kada smo poslušni tim merilima, pokazujemo da smo mudri i da ga volimo.

Saznajte više

STRAŽARSKA KULA

Kako Bog gleda na pušenje?

Biblija ne spominje duvan, kako onda možemo znati Božje gledište?