Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Probudite se!  |  februar 2014.

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Spiritizam

Spiritizam

Da li je pogrešno prizivati duhove?

Ne obraćajte se onima koji prizivaju duhove [...] da zbog njih ne postanete nečisti.“ (Levitska 19:31)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Sasvim je razumljivo što oni koji izgube voljenu osobu žele da se uvere da ona nigde ne pati. Zato možda razmišljaju: „Zašto ne bismo otišli kod nekog ko priziva duhove? Možda bi nas to umirilo.“

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Bibliji se jasno iznosi Božji stav prema prizivanju duhova. Iako je ta praksa bila uobičajena u drevna vremena, u Zakonu koji je Jehova Bog dao Izraelcima stajalo je sledeće: „Neka se kod tebe ne nađe niko ko [...] priziva duhove [...] ni koji pita mrtve. Jer ko god tako nešto čini odvratan je Jehovi“ (Ponovljeni zakoni 18:10-12). Biblija takođe kaže da oni koji se bave bilo kojim vidom okultizma „neće naslediti Božje kraljevstvo“ (Galatima 5:19-21).

 Mogu li mrtvi uticati na žive?

„Živi su svesni toga da će umreti, a mrtvi nisu svesni ničega.“ (Propovednik 9:5)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnogi tvrde da umrli na neki način nastavljaju da žive. Zato nastoje da stupe u kontakt s njima, možda da bi dobili neku informaciju od njih ili da bi ih umilostivili da više ne uznemiravaju žive.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Živi su svesni toga da će umreti, a mrtvi nisu svesni ničega [...] I ljubavi njihove i mržnje njihove i ljubomore njihove [sve što su osećali dok su bili živi] nestalo je“ (Propovednik 9:5, 6). Dakle, Biblija naučava da su mrtvi jednostavno mrtvi. Oni ne mogu da misle ni da nešto urade, pa samim tim ni da služe Bogu. „Mrtvi ne hvale [Boga], niti iko od onih koji u tišinu silaze“ (Psalam 115:17).

Zar spiritistički mediji ne iznose ponekad neverovatne detalje?

„Zar da se [čovek] mrtvima obraća za žive?“ (Isaija 8:19)

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki tvrde da oni koji prizivaju duhove iznose informacije koje su mogli znati samo preminuli i njegova porodica i prijatelji.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U 28. poglavlju Prve knjige Samuilove govori se o nevernom kralju Saulu koji je prekršio Božju zapovest da se ne obraća onima koji prizivaju duhove. Otišao je kod jedne žene koja je navodno komunicirala s mrtvim Božjim slugom Samuilom. Ali da li je to stvarno bio Samuilo? Ne! Ona je razgovarala s nekim ko se pretvarao da je mrtvi Samuilo.

Bio je to zli duh, koji služi ’ocu laži‘, Satani (Jovan 8:44). Zašto ti zli duhovi, to jest demoni, zastupaju gledište da mrtvi nastavljaju da žive? Oni žele da se suprotstave Bogu i omalovaže njegovu Reč, Bibliju (2. Timoteju 3:16).

Da li to onda znači da za umrle ne postoji nikakva nada? Naravno da ne znači! Biblija govori o budućem uskrsenju — kada će ustati svi oni koji takoreći spavaju u grobu * (Jovan 11:11-13; Dela apostolska 24:15). Do tada možemo biti sigurni da oni koji su umrli ne doživljavaju nikakvu patnju.

^ odl. 16 Više informacija može se naći u knjizi Šta Biblija zaista naučava?, u 7. poglavlju pod naslovom „Prava nada za tebi drage osobe koje su umrle“.