Fengling Jang je istraživač saradnik na Univerzitetu u Tajpeju, na Tajvanu. Njeni radovi se objavljuju u naučnim časopisima. Ranije je verovala u teoriju evolucije. Probudite se! je razgovarao s njom o njenom naučnom radu i njenoj veri.

Recite nam nešto o sebi.

Odrasla sam u veoma siromašnoj porodici. Moja majka nikada nije naučila da čita i piše. Živeli smo nedaleko od Tajpeja, u području u kom su bile česte poplave. Držali smo svinje i uzgajali povrće. Roditelji su me naučili koliko je važno da budem marljiva i da pomažem drugima.

Da li je vaša porodica bila religiozna?

U mojoj porodici se poštovao taoizam. Prinosili smo žrtve nekom bogu, ali nismo ništa znali o njemu. Pitala sam se: ’Zašto postoji patnja? Zašto su ljudi tako sebični?‘ Čitala sam knjige o taoizmu i budizmu, kao i o istoriji Istoka i Zapada. Čak sam išla i u neke crkve. Ali nisam pronašla odgovore na svoja pitanja.

Zašto ste se opredelili za nauku?

Volela sam matematiku i bila sam fascinirana fizičkim i hemijskim zakonima koji upravljaju građom svega što postoji. To se odnosi kako na ogromni svemir tako i na sićušne mikrobe. Želela sam da razumem te zakone.

Zašto ste verovali u teoriju evolucije?

To je bilo jedino što smo učili. Od srednje škole do fakulteta nikada nisam čula drugačije objašnjenje. Pored toga, pošto je moja istraživačka oblast nauka o živim sistemima, od mene se očekivalo da prihvatim teoriju evolucije.

Pošto sam se bavila naukom o živim sistemima, od mene se očekivalo da prihvatim teoriju evolucije

Zašto ste počeli da čitate Bibliju?

Preselila sam se u Nemačku 1996. da bih upisala postdiplomske studije. Naredne godine sam upoznala jednu ženu po imenu Simon, koja je Jehovin svedok. Ona mi je na temelju Biblije odgovorila na  moja pitanja. Kada mi je rekla da se u njoj objašnjava šta je svrha života, to je probudilo moju želju da bolje upoznam tu knjigu. Ustajala sam u pola pet svakog jutra da bih je sat vremena čitala. Zatim bih izašla u šetnju i razmišljala. U toku naredne godine pročitala sam celu Bibliju. Impresionirala su me njena tačna proročanstva. S vremenom sam se uverila da je to knjiga od Boga.

Šta ste mislili o poreklu života?

Kada sam počela ozbiljno da razmišljam o tome krajem 1990-ih, molekularni biolozi su počeli da uviđaju da su hemijski procesi u živim bićima mnogo složeniji nego što je iko mogao zamisliti. Naravno, naučnici su i pre toga znali da su proteini u živim ćelijama najsloženiji molekuli u prirodi. Ali sada su počeli da otkrivaju da čitave grupe proteina formiraju precizne mehanizme koji nisu statični nego se kreću. Molekularni mehanizmi se mogu sastojati od preko 50 proteina. Čak je i najjednostavnijoj ćeliji potreban čitav skup različitih mehanizama — na primer, jedan stvara energiju, drugi kopira genetičke informacije, a treći kontroliše šta će proći kroz membrane.

Do kog ste zaključka došli?

Pitala sam se: ’Kako su proteinski mehanizmi tako dobro osmišljeni?‘ U to vreme je novootkrivena složenost hemijskih procesa navela izvestan broj naučnika da postave isto pitanje. Jedan profesor biohemije iz Sjedinjenih Država objavio je knjigu u kojoj se objašnjava da su molekularni mehanizmi u živim ćelijama toliko složeni da nisu mogli nastati slučajno. Složila sam se s tim. Život je morao biti stvoren.

Pitala sam se: ’Kako su proteinski mehanizmi tako dobro osmišljeni?‘

Zašto ste postali Jehovin svedok?

Na mene je ostavilo utisak to što je Simon, iako je imala zdravstvene probleme, svake sedmice putovala preko 50 kilometara da bi sa mnom proučavala Bibliju. Saznala sam da su u nacističkoj Nemačkoj neki Svedoci bili u koncentracionim logorima zbog političke neutralnosti. Njihova hrabrost me je oduševila. To što sam kod Svedoka videla ljubav prema Bogu navelo me je da poželim da budem poput njih.

Kako vam je koristila vera u Boga?

Moje kolege kažu da sam sada srećnija. Pre sam se stidela svog skromnog porekla i zato nikome nisam pričala gde sam odrasla i ko su mi roditelji. Ali iz Biblije sam saznala da Bog ne gleda na čovekov položaj u društvu. I sam Isus je odrastao u porodici koja je verovatno bila isto tako siromašna kao i moja. Sada brinem o svojim roditeljima i rado ih upoznajem s mojim prijateljima.