JEDNA vrsta južnoameričkog zrikavca (Copiphora gorgonensis) ima uši manje od jednog milimetra, ali one funkcionišu veoma slično ljudskim ušima. Ovaj insekt raspoznaje velik raspon frekvencija s velike udaljenosti. Na primer, on prepoznaje razliku između zvuka koji ispušta drugi zrikavac i ultrazvuka koji emituje slepi miš dok lovi.

UHO ZRIKAVCA

Razmislite o sledećem: Uši ovog zrikavca nalaze se na njegovim prednjim nogama. Poput ljudskog uha, njegovo uho prikuplja zvuk, pretvara ga u odgovarajuć signal i analizira frekvenciju. Pored toga, naučnici su otkrili jedinstven organ u uhu ovog insekta — šupljinu pod pritiskom koja je ispunjena tečnošću i koja liči na izdužen balon. Ovaj organ, koji su nazvali akustični mehurić, ima funkciju poput puža u uhu sisara, ali je mnogo manji. Zahvaljujući tom organu, ovaj zrikavac ima neverovatan sluh.

Profesor Danijel Robert, koji radi na odeljenju bioloških nauka na Univerzitetu u Bristolu u Velikoj Britaniji, kaže da će ovo otkriće pomoći inženjerima da „po uzoru na biološke sisteme konstruišu slušne aparate koji će biti manji i precizniji“. Smatra se da će to otkriće takođe unaprediti ultrazvučnu tehnologiju, uključujući i ultrazvučne aparate u bolnicama.

Do kakvog ste zaključka došli? Da li je neverovatan sluh ovog zrikavca nastao evolucijom ili je delo Stvoritelja?