Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 INTERVJU | BRET ŠENK

„Siguran sam da je tvorac života Bog“

„Siguran sam da je tvorac života Bog“

Bret Šenk je penzionisani savetnik za životnu sredinu u Sjedinjenim Državama. Bavio se izučavanjem uzajamnog dejstva biljaka, životinja i njihovog staništa. Zašto veruje u Stvoritelja? Probudite se! je razgovarao s njim o njegovom naučnom radu i njegovoj veri.

Recite nam nešto o svom poreklu.

Moj otac je bio inženjer mehanike. Često je oduševljeno govorio o matematici i nauci. Kao mali bio sam očaran biljkama i životinjama po potocima i jezercima u mom mestu u Ohaju. Zato sam se, po upisu na Univerzitet Perdju, opredelio da studiram ekologiju.

Da li vas je religija zanimala?

Jeste. Mi smo pripadali luteranskoj crkvi i tata me je podsticao da izučavam tu religiju. Proučavao sam koine grčki, jedan od jezika na kom je bila pisana Biblija. Stekao sam duboko cenjenje prema Bibliji.

Kako ste gledali na teoriju evolucije?

Moja crkva ju je prihvatala. Moje kolege su verovale u nju. Zato je nikada nisam dovodio u pitanje. Ali verovao sam i u Boga. Mislio sam da se ta dva gledišta ne isključuju. Iako sam cenio Bibliju, nisam mislio da ona potiče od Boga.

Kako ste promenili gledište o Bibliji?

Jedan par Jehovinih svedoka, Stiv i Sendi, posetili su moju suprugu, Debi, i mene. Pokazali su nam da je Biblija naučno tačna, iako nije naučni priručnik. Na primer, u njoj se za Boga kaže da „boravi nad krugom zemaljskim“ (Isaija 40:22). Takođe i da je ’zemlju obesio ni na čem‘ (Jov 26:7). U to vreme sam koristio satelitske snimke da bih izučavao ekologiju, tako da su ti stihovi ostavili dubok utisak na mene. Oni su bili zapisani mnogo pre nego što je iko mogao napraviti snimak zemaljske kugle i videti da ona ne visi ni o čem. Moja  supruga i ja smo proučavali Bibliju sa Stivom i Sendi i saznali smo za mnoga proročanstva koja su se ispunila. Takođe smo videli da ona sadrži mnoge praktične savete. Sva objašnjenja su mi bila logična i prihvatljiva. S vremenom sam se uverio da je Biblija Božja Reč.

Kada ste promenili mišljenje o poreklu života?

Stiv mi je jednom pokazao jasnu biblijsku misao: „Jehova Bog je stvorio čoveka od zemaljskog praha“ (Postanak 2:7). Nastanak prvog čoveka je dokumentovan. To je sa sobom povuklo pitanje da li je Biblija u skladu s naučnim činjenicama. Stiv me je podstakao da se time ozbiljno pozabavim i ja sam to i učinio.

Šta ste otkrili o evoluciji?

Mnogo toga. Na primer, teorija evolucije pokušava da objasni poreklo vrsta. Živa bića se sastoje iz neverovatno funkcionalnih organa kao što su srce, pluća i oči. Takođe i na nivou ćelija vidimo ’mašine‘ koje obavljaju izuzetne procese. Ko je sve to osmislio? Evolucionisti veruju da prirodna selekcija podrazumeva preživljavanje najboljih mehanizama budući da ih poseduju organizmi koji imaju veću moć prilagođavanja. Ali i dalje ostaje otvoreno pitanje: Odakle ti mehanizmi? Saznao sam da mnogi naučnici ne veruju da evolucija ima odgovor na to pitanje. Jedan profesor zoologije mi se poverio da ne veruje ni u jednu varijantu teorije evolucije. Međutim, o tome nije pričao jer se plašio da ne izgubi posao.

Da li vam znanje iz ekologije jača veru?

Da. Moja naučna oblast je međusobna zavisnost živih bića. Sve na zemlji zavisi od nečega. Pogledajmo samo cveće i pčele. Boja, miris, nektar i izgled cveta je takav da privlači pčele da bi pokupile polen. Pčele zatim sišu nektar i prenose polen do drugog cveta radi oplodnje. Jasno je da cvetovi i pčele zavise jedni od drugih.

’Sposobnost brzog oporavka celokupnog života na zemlji uverava me da je tvorac života Bog‘

Tu međusobnu zavisnost u velikom obimu vidimo u ekosistemima. Ekosistem je ekološka zajednica u kojoj može biti na hiljade vrsta životinja, biljaka, bakterija i gljivica. Biljke su izvor hrane i kiseonika za životinje. S druge strane, životinje su neophodne za opstanak biljaka cvetnica. Iako su ekosistemi veoma kompleksne sredine, a organizmi u njoj osetljivi, ipak mogu opstati hiljadama godina. Čak i ako dođe do uništenja zbog zagađenja, nakon što nestane izvor zagađenja, ubrzo se ponovo razvije kompleksan ekosistem. Kada razmišljam o sposobnosti brzog oporavka celokupnog života na zemlji, uveren sam da je tvorac života Bog.

Zašto ste postali Jehovin svedok?

Bio sam veoma zabrinut što ljudi uništavaju životnu sredinu. Znam da ekosistemi imaju moć da se oporave, ali oni nisu neuništivi. Od Jehovinih svedoka sam čuo da Biblija govori da će Bog ’uništiti one koji zemlju uništavaju‘ (Otkrivenje 11:18). To su bile važne reči za mene. Tokom proučavanja Biblije shvatio sam da je nada o kojoj ona govori potpuno sigurna.

Uživam da s drugima pričam o svojim verovanjima. Tako sam pomogao nekim naučnicima da se upoznaju s Biblijom. Penzionisao sam se s 55 godina kako bih imao više vremena da pomažem ljudima da upoznaju Stvoritelja svega živog i saznaju za ono što namerava za našu prelepu planetu.