Vrati se na sadržaj

Korišćenje podataka o ličnosti — Poljska

Korišćenje podataka o ličnosti — Poljska

Kada osoba postane objavitelj, ona pristaje da međunarodna verska organizacija Jehovinih svedoka — uključujući i lokalnu skupštinu Jehovinih svedoka, lokalnu podružnicu i slične organizacije koje Jehovini svedoci koriste — po zakonu koristi njene podatke o ličnosti u skladu sa svojim legitimnim verskim interesima. Objavitelji dobrovoljno dostavljaju svoje podatke o ličnosti svojoj skupštini, kao što je opisano u knjizi Organizovano izvršavajmo Jehovinu volju, kako bi mogli da učestvuju u verskim aktivnostima koje su povezane sa ispovedanjem njihove vere i kako bi mogli u duhovnom smislu da dobiju podršku (1. Petrova 5:2).

Dok učestvuju u drugim verskim aktivnostima, objavitelji mogu dostaviti neke dodatne podatke Jehovinim svedocima. Podaci o ličnosti mogu podrazumevati ime i prezime, datum rođenja, pol, datum krštenja, kontakt informacije ili informacije koje se odnose na duhovno stanje, službu propovedanja ili ulogu u organizaciji Jehovinih svedoka. Takvi podaci obuhvataju informacije koje se odnose na verska ubeđenja objavitelja i mogu uključivati i druge osetljive podatke o ličnosti. Korišćenje podataka o ličnosti može značiti njihovo prikupljanje, beleženje, organizaciju, strukturiranje i čuvanje, kao i slične operacije prilikom obrade tih podataka.

Zakon o zaštiti podataka u ovoj zemlji je:

Uredba o zaštiti ličnih podataka od 10. maja 2018; Uredba o izmenama i dopunama nekih uredbi povezanih sa usklađivanjem sa GDPR-om od 21. februara 2019; Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679 (GDPR).

Prema ovom Zakonu o zaštiti podataka, objavitelji pristaju da Jehovini svedoci koriste njihove podatke o ličnosti u verske svrhe, što uključuje i sledeće:

  • učestvovanje na nekom sastanku u lokalnoj skupštini Jehovinih svedoka i u nekoj dobrovoljnoj aktivnosti ili projektu.

  • odluku da se učestvuje na sastanku, pokrajinskom sastanku ili kongresu koji se snima i prenosi kako bi se Jehovinim svedocima širom sveta pružila duhovna pouka.

  • izvršavanje nekog zadatka ili uloge u skupštini, što bi podrazumevalo i stavljanje imena i zaduženja objavitelja na oglasnu tablu u Dvorani Kraljevstva Jehovinih svedoka.

  • vođenje Skupštinskih kartica objavitelja.

  • službu koju obavljaju starešine Jehovinih svedoka (Dela apostolska 20:28; Jakovljeva 5:14, 15).

  • beleženje kontakt informacija koje će se koristiti u hitnim slučajevima.

Podaci o ličnosti će se čuvati neodređeno vreme, to jest koliko god bude bilo potrebno za svrhe koje su gore navedene ili koliko zakon to zahteva. Ukoliko objavitelj ne želi da potpiše formular Obaveštenje i saglasnost za obradu podataka o ličnosti, Jehovini svedoci možda neće biti u mogućnosti da procene da li je neki objavitelj podoban za neku ulogu u skupštini ili za učestvovanje u nekoj verskoj aktivnosti.

Podaci o ličnosti se mogu slati, kada je to primereno i potrebno, nekoj organizaciji koju koriste Jehovini svedoci. Objavitelji razumeju da se neke organizacije koje Jehovini svedoci koriste nalaze u zemljama čiji zakoni predviđaju drugačije stepene zaštite podataka od zemlje iz koje su podaci poslati. Međutim, objavitelji razumeju da će svi koji dobijaju njihove podatke o ličnosti, a to mogu biti organizacije koje se nalaze u glavnom sedištu Jehovinih svedoka u Sjedinjenim Državama, koristiti te podatke u skladu sa Opštim pravilima privatnosti Jehovinih svedoka.

Objavitelji imaju pravo da pristupe svojim podacima o ličnosti, da zatraže njihovo brisanje, prestanak njihove obrade i ispravku bilo koje nepravilnosti u vezi s njihovim podacima o ličnosti koje Jehovini svedoci poseduju. Objavitelji mogu u svakom trenutku opozvati svoju saglasnost za izvesnu upotrebu njihovih podataka o ličnosti. Ako objavitelj povuče svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti, Jehovini svedoci možda i dalje imaju pravo da koriste neke od tih podataka i bez te saglasnosti, na osnovu legitimnih verskih interesa u koje spadaju i čuvanje i obrada informacija o međunarodnom članstvu Jehovinih svedoka i na osnovu Zakona o zaštiti podataka. Objavitelji su svesni da imaju pravo da ulože žalbu organu koji je zadužen za zaštitu podataka o ličnosti u zemlji u kojoj trenutno žive.

Kako bi zaštitili podatke o ličnosti, Jehovini svedoci su usvojili niz proceduralnih i tehničkih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Objavitelji razumeju da će njihovim podacima o ličnosti pristup imati samo ograničen broj ovlašćenih lica kako bi se ispunila svrha obrade podataka.

Sva pitanja se mogu poslati licu za zaštitu podataka o ličnosti, putem mejla:

DataProtectionOfficer.PL@jw.org.

Objavitelji razumeju da se kontakt informacije rukovaoca podacima u zemlji u kojoj žive, kao i, gde je to primenjivo, predstavnika i lica za zaštitu podataka o ličnosti, mogu naći na stranici Zaštita podataka: kontakti na sajtu jw.org.

S vremena na vreme može se desiti da se način na koji obrađujemo podatke promeni zbog promene naših verskih aktivnosti, zakona ili vrste tehnologija koje koristimo. Ako ikada bude bilo neophodno da promenimo stranicu Korišćenje podataka o ličnosti, sve promene ćemo objaviti na ovoj stranici, kako bi objavitelji uvek znali koje informacije prikupljamo i kako ih koristimo. Molimo vas da s vremena na vreme proverite da li je došlo do nekih promena na ovoj stranici.