Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

VEB-SAJT JW.ORG

Pronađite sadržaj na drugim jezicima

Pronađite sadržaj na drugim jezicima

Ako učite neki jezik ili želite da nešto sa sajta jw.org podelite sa osobom koja govori stranim jezikom, na sledeća tri načina možete pronaći sadržaj na jeziku koji vam je potreban.

 Promeniti jezik sajta

Kliknite na ikonicu Izaberi jezik da biste videli spisak jezika na kojima je dostupan sajt jw.org.

Svaki jezik na ovom spisku ima ikonicu levo od svog naziva:

 • Ceo veb-sajt ili bar neki deo sajta prevedeni su na ovaj jezik. Kliknite na naziv jezika da biste ga izabrali kao jezik sajta.

 • Sajt još uvek nije preveden na ovaj jezik, ali se mogu preuzeti publikacije na tom jeziku. Kliknite na naziv jezika da biste videli spisak dostupnih publikacija.

 • Ovo je znakovni jezik.

  Ako je jedan deo sajta jw.org preveden na znakovni jezik koji ste izabrali, on će postati jezik sajta.

  Ako sajt jw.org još uvek nije preveden na znakovni jezik koji ste izabrali, videćete spisak dostupnih publikacija na tom znakovnom jeziku.

Pošto spisak sadrži na stotine jezika, željeni jezik ćete lakše pronaći ako koristite neku od sledećih opcija:

 • Izaberite jedan od najčešće biranih jezika: Četiri jezika koje ste u poslednje vreme najčešće odabirali prikazani su na vrhu ovog spiska.

 • Otkucajte naziv jezika: Otkucajte nekoliko slova iz naziva željenog jezika, bilo na vašem bilo na tom jeziku. Na primer, ako koristite sajt na srpskom jeziku, a želite da izaberete nemački jezik, možete otkucati „nemački“ ili „Deutsch“. Dok kucate, na spisku jezika će se pojavljivati samo nazivi jezika koji odgovaraju onome što kucate.

 Otvoriti internet stranicu na željenom jeziku

1. način: Ovaj način je primenjiv na stranicama na kojima se nalazi opcija za odabir jezika.

Pronađite članak koji želite da čitate ili podelite s nekim. Zatim izaberite željeni jezik sa spiska jezika i članak će biti prikazan na tom jeziku. (Ako se na spisku jezika ne nalazi jezik koji tražite, to znači da taj članak još uvek nije objavljen na tom jeziku.)

Savet plus: Levo od naziva nekih jezika nalazi se ikonica koja označava da je za taj članak dostupan audio-snimak na tom jeziku.

Kada na stranici sa određenim člankom izaberete željeni jezik, tada će samo taj članak biti prikazan na tom jeziku. Ostatak sajta će i dalje biti na vašem jeziku.

2. način: Ako se na stranici sa člankom koji čitate ne nalazi opcija za odabir jezika, koristite ikonicu Izaberi jezik da biste promenili jezik celokupnog sajta. Ako članak koji čitate postoji na jeziku koji ste izabrali, biće prikazan. U suprotnom, otvoriće vam se početna stranica sajta na jeziku koji ste izabrali.

 Pronaći publikaciju na željenom jeziku

Idite na PUBLIKACIJE > IZDVAJAMO. Izaberite jezik sa spiska jezika i kliknite na dugme Traži.

Željeni jezik ćete lakše pronaći ako koristite neku od sledećih opcija:

 • Izaberite jedan od najčešće biranih jezika: Četiri jezika koje ste u poslednje vreme najčešće odabirali prikazani su na vrhu ovog spiska.

 • Otkucajte naziv jezika: Otkucajte nekoliko slova iz naziva željenog jezika, bilo na vašem bilo na tom jeziku. Na primer, ako koristite sajt na srpskom jeziku, a želite da izaberete nemački jezik, možete otkucati „nemački“ ili „Deutsch“. Dok kucate, na spisku jezika će se pojavljivati samo nazivi jezika koji odgovaraju onome što kucate.

Ako na jeziku koji ste izabrali postoji mnogo publikacija, na stranici IZDVAJAMO biće prikazan samo određen broj njih. Da biste pronašli još publikacija na tom jeziku, idite na neku od stranica s nazivom vrste publikacija (na primer, KNJIGE I BROŠURE ili ČASOPISI) da biste videli spisak dostupnih publikacija te vrste na željenom jeziku.

Ako u vrsti publikacija koju ste izabrali ne postoji nijedna publikacija na tom jeziku, biće prikazani linkovi koji vode do vrsta publikacija koje su dostupne na tom jeziku.