Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

VEB-SAJT JW.ORG

Korišćenje sajta JW.ORG na prenosivom uređaju

Korišćenje sajta JW.ORG na prenosivom uređaju

Sve internet stranice i opcije ovog veb-sajta koje se vide na računarima s velikim ekranom, dostupne su i na pametnim telefonima i tablet uređajima. Međutim, radi lakšeg korišćenja sajta, na prenosivim uređajima meniji i stranice izgledaju malo drugačije. Saveti u ovom članku će vam pomoći da lakše pronađete željeni sadržaj na sajtu jw.org.

 Upotreba menija na prenosivom uređaju

Na velikom ekranu, glavni delovi sajta su uvek prikazani na vrhu ekrana, a drugi meniji su prikazani vertikalno, na levoj ili desnoj strani.

Međutim, na ekranu prenosivih uređaja svi meniji su prikazani vertikalno. Takođe, ako se trenutno ne koriste, meniji su skriveni, zahvaljujući čemu će tekst koji trenutno čitate imati više prostora na ekranu.

 • Klikom na dugme Meni možete sakriti ili prikazati sadržaj menija. Kliknite na neki deo da biste otišli na tu stranicu.

 • Kliknite na dugme Otvori da biste videli opcije menija u okviru jednog dela. Kliknite na željeni sadržaj da biste otišli na tu stranicu.

 • Kliknite na dugme Zatvori da biste sakrili sadržaje u okviru jednog dela.

 • Kliknite na dugme JW.ORG da biste se vratili na početnu stranicu.

 • Kliknite na ikonicu Izberi jezik da biste videli spisak dostupnih jezika.

 • Kliknite na dugme Pretraga da biste pronašli određeni sadržaj na sajtu. (Ova opcija još nije dostupna na svim jezicima.)

 Kretanje kroz članke ili poglavlja određene publikacije

Na velikom ekranu je sadržaj neke publikacije uvek vidljiv tokom čitanja članka ili poglavlja iz nje. Međutim, na ekranu prenosivog uređaja sadržaj je skriven.

 • Kliknite na dugme Sadržaj sa strelicom ulevo da biste otvorili sadržaj. Kliknite na naslov da bi ste videli tekst tog članka ili poglavlja.

 • Kliknite na dugme Prethodno da biste otvorili prethodni članak ili poglavlje.

 • Kliknite na dugme Sledeće da biste otvorili naredni članak ili poglavlje.

 • Kliknite na dugme Sadržaj sa strelicom udesno da biste zatvorili sadržaj i nastavili s čitanjem članka ili poglavlja.

 Kretanje prilikom čitanja Svetog pisma onlajn

Idite na PUBLIKACIJE > SVETO PISMO i kliknite na dugme Čitajte onlajn. Drugi način je da na početnoj stranici kliknete na aktivno polje Čitajte Sveto pismo onlajn.

U Traci menija za Sveto pismo izaberite knjigu i poglavlje koje želite i kliknite na dugme Idi.

Dok idete nadole kroz određeno poglavlje, Traka menija za Sveto pismo ostaje fiksirana kao Horizontalni meni, da biste mogli lako otvoriti drugo poglavlje.

 • Kliknite na dugme Otkači da Traka menija za Sveto pismo ne bi stalno stajala kao Horizontalni meni. Tako ćete moći da vidite više biblijskog teksta na ekranu. Da biste prešli na drugo poglavlje, treba da odete na početak ili na kraj stranice na kojoj se trenutno nalazite.

 • Kliknite na dugme Zakači da biste Traku menija za Sveto pismo fiksirali kao Horizontalni meni.

 • Kliknite na dugme Sadržaj sa strelicom ulevo da biste videli biblijske knjige.

 • Kliknite na dugme Prethodno da biste otvorili prethodno poglavlje.

 • Kliknite na dugme Sledeće da biste otvorili sledeće poglavlje.

 • Kliknite na dugme Sadržaj sa strelicom udesno da biste zatvorili sadržaj Svetog pisma.

 Slušanje audio-izdanja nekog članka

Ako članak koji čitate postoji i u audio-formatu, pojaviće se Traka za audio-snimak.

 • Kliknite na Pokreni da biste pustili audio-snimak.

 • Kliknite na Pauzu da biste zaustavili audio-snimak. Ponovo kliknite na Pokreni da biste nastavili sa slušanjem audio-snimka.

 • Pomerajte kursor na traci za audio-snimak napred ili nazad da biste pustili deo snimka koji želite.

Ako nakon što ste pokrenuli audio-snimak stranicu pomerate nadole, Traka za audio-snimak ostaje fiksirana kao Horizontalni meni. To će vam omogućiti da pauzirate i ponovo pokrenete audio-snimak, a da pritom ne izgubite mesto gde ste stali sa čitanjem članka.