Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Uobičajena pitanja – JW Library (iOS)

Uobičajena pitanja – JW Library (iOS)

Aplikacija JW Library je kompatibilna sa sledećim Apple uređajima:

  • iPad 2 i noviji (sa operativnim sistemom iOS 9.0 i novijim)

  • iPhone 4 i noviji (sa operativnim sistemom iOS 9.0 i novijim)

  • iPod touch pete generacije (sa operativnim sistemom iOS 9.0 i novijim)

 

Povremeno se dodaju novi jezici. Da biste videli spisak dostupnih jezika, dodirnite ikonicu Jezik.

Te boje odgovaraju podeli biblijskih knjiga na osam grupa, što je objašnjeno u 19. pitanju brošurice Uvod u Božju Reč.

 

Aplikacija JW Library ima iste osnovne funkcije na svim platformama. Ipak, dodaci i ažuriranja za aplikaciju neće uvek biti dostupni u isto vreme za sve platforme.

 

Da. Možete sačuvati svoje beleške, oznake, ono što ste podvukli i obeleživače kada napravite rezervnu kopiju. Taj dokument se može vratiti na isti ili drugi uređaj.

 

Ne. Trenutno nije moguće sinhronizovati beleške, oznake, ono što ste podvukli i obeleživače između uređaja.

 

Može vam pomoći neko ko se razume u aplikaciju JW Library, a možete kontaktirati i vama najbližu podružnicu.