Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Postavljanje i uklanjanje obeleživača – iOS

Postavljanje i uklanjanje obeleživača – iOS

Kao što u štampanoj knjizi možete pomoću neke oznake obeležiti gde ste stali sa čitanjem, tako i u aplikaciji JW Library pomoću obeleživača možete označiti gde ste stali sa čitanjem. Svaka publikacija u aplikaciji JW Library ima 10 obeleživača.

Sledite ova uputstva za korišćenje obeleživača:

 Postavljanje novog obeleživača

Obeleživač možete staviti kod nekog članka ili poglavlja, ili čak kod određenog odlomka ili biblijskog stiha.

Da biste obeležili članak ili poglavlje, dodirnite ikonicu Obeleživač. Prikazaće vam se obeleživači za datu publikaciju. Dodirnite prazan obeleživač da biste ga postavili kod članka ili poglavlja na kome se trenutno nalazite.

Da biste obeležili određeni odlomak ili biblijski stih, prvo dodirnite tekst, a zatim na meniju koji će vam se pokazati dodirnite ikonicu Obeleživač.

 Biranje obeleživača

Da biste otišli na obeleživač, otvorite publikaciju, zatim dodirnite ikonicu Obeleživač. Dodirnite željeni obeleživač.

 Premeštanje i brisanje obeleživača

Postojeći obeleživač možete da obrišete ili da ga premestite.

  • Ako želite da izbrišete obeleživač, dodirnite ikonicu Obeleživač, zatim prstom povucite ulevo na obeleživaču koji želite da izbrišete i dodirnite ikonicu za brisanje kad se pojavi.

  • Ako želite da premestite obeleživač, dodirnite ikonicu Obeleživač, zatim prstom povucite ulevo na obeleživaču koji želite da premestite. Dodirnite ikonicu za pomeranje obeleživača. Obeleživač će biti premešten na mesto gde se trenutno nalazite. Ova opcija vam može biti od velike pomoći dok čitate neku publikaciju. Na primer, možete pratiti gde ste stali sa svakodnevnim čitanjem Svetog pisma.

Ove opcije su omogućene u maju 2014, u verziji 1.2 aplikacije JW Library, koja je kompatibilna sa operativnim sistemom iOS 6.0 ili novijim verzijama. Ukoliko vam se ne prikazuju ove opcije, pratite uputstva u članku „Uputstva za JW Library za iOS“, ispod podnaslova „Najnovije opcije“.