Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY

Istorija – iOS

Istorija – iOS

Aplikacija JW Library u opciji Istorija beleži članke ili poglavlja iz Svetog pisma koja ste pročitali. Ta opcija može biti veoma korisna ako, na primer, želite da se vratite na biblijski stih koji ste ranije pročitali.

Sledite ova uputstva da biste koristili opciju Istorija:

 Pregled istorije

Dodirnite i zadržite Sveto pismo da biste videli koje ste stihove nedavno čitali. Dodirnite stih koji želite ponovo da otvorite.

Dodirnite i zadržite Publikacije da biste videli koje ste članke nedavno čitali. Dodirnite članak koji želite ponovo da otvorite.

 Brisanje istorije

Dodirnite i zadržite Sveto pismo ili Publikacije da biste videli šta se nalazi u istoriji. Da biste izbrisali spisak dodirnite Izbriši.

Ove opcije su omogućene u maju 2014, u verziji 1.2 aplikacije JW Library, koja je kompatibilna sa operativnim sistemom iOS 6.0 ili novijim verzijama. Ukoliko vam se ne prikazuju ove opcije, pratite uputstva u članku „Uputstva za JW Library za iOS“, ispod podnaslova „Najnovije opcije“.