• Pređite prstom nalevo ili nadesno da biste se kretali kroz publikaciju koju trenutno čitate.

  • Obeležite do kog ste stiha ili poglavlja stigli, da biste sledeći put lakše nastavili s čitanjem.

  • Pomoću opcije Istorija pronađite materijal koji ste nedavno čitali.

  • Pomoću opcije Pretraga pronađite određene reči ili izraze u publikaciji koju čitate. Pogledajte koje su vam publikacije potrebne za sastanake.