Te boje odgovaraju podeli biblijskih knjiga na osam grupa, što je objašnjeno u 19. pitanju brošurice Uvod u Božju Reč.