Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY SIGN LANGUAGE

Prečice za video-plejer

Prečice za video-plejer

Pokreti po ekranu

Ukoliko imate uređaj sa ekranom na dodir, video možete pustiti pokretima prstiju.

  • Pokrenite ili pauzirajte video tako što ćete sa dva prsta dva puta brzo dodirnuti ekran.

  • Pređite na sledeću sekvencu tako što ćete preko ekrana prevući prstom nalevo. Vratite se na prethodnu sekvencu pokretom nadesno.

  • Ubrzajte reprodukciju tako što ćete prstom prevući po ekranu nagore. Usporite prevlačenjem nadole.

Prečice na tastaturi

Na Windows uređaju koji ima tastaturu koristite sledeće komande za reprodukciju video-sadržaja:

Prethodno

Strelica ulevo

5 sekundi unazad

Ctrl + strelica ulevo

Pokreni/Pauziraj

Razmak

15 sekundi unapred

Ctrl + strelica udesno

Sledeće

Strelica udesno

Izađi iz video-sadržaja

Esc

Prethodni sadržaj sa liste

Stranica nagore

Sledeći sadržaj sa liste

Stranica nadole

Povećaj brzinu reprodukovanja

Ctrl + strelica nagore

Smanji brzinu reprodukovanja

Ctrl + strelica nadole