Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JW LIBRARY SIGN LANGUAGE

Kako da uštedite prostor na svom uređaju

Kako da uštedite prostor na svom uređaju

 Odabir rezolucije

Da biste preuzeli video, najpre izaberite rezoluciju. Izaberite manju rezoluciju kako biste uštedeli prostor na svom uređaju. Ukoliko ste već preuzeli video visoke rezolucije, možete ga obrisati i zatim preuzeti video manje rezolucije.

Savet: Na uređajima sa manjim ekranima poput telefona, dovoljno je da preuzmete video manje rezolucije (360p). Na računaru ili televizoru, bolje je da rezolucija bude što veća (720p).

 Reprodukovanje video-sadržaja bez preuzimanja

Ukoliko imate malo prostora na uređaju, nemojte preuzimati video već ga reprodukujte. Neophodno je da vaš uređaj bude povezan na internet.

 • Da biste reprodukovali video, kliknite na njega.

 • Ukoliko želite da kasnije pogledate video, kad niste povezani na internet, dodirnite Preuzmi. Ako se nalazite u delu Biblija, dodirnite i zadržite broj poglavlja (ili koristite desni klik na mišu) kako biste odabrali rezoluciju.

 Brisanje preuzetog video-sadržaja

Ako vam nakon nekog vremena nije potreban video-sadržaj koji ste preuzeli, možete ga izbrisati sa uređaja. To možete učiniti na sledeći način:

 1. Idite na Publikacije ili Multimedija, a zatim dodirnite Preuzeto.

 2. Dodirnite Sortiraj i izaberite opciju. Ukoliko izaberete sortiranje po Veličini datoteke tada će se na vrhu stranice prikazati video koji zauzima najviše prostora. Opcija Retko korišćeno će prikazati video-sadržaje koje ste retko gledali.

 3. Da biste izbrisali video, dodirnite Više i zatim dodirnite Izbriši.

 Preuzimanje video-sadržaja na drugu lokaciju

Neki uređaji vam omogućuju da uštedite prostor na svom uređaju tako što vam nude opciju da sačuvate video na memorijskoj kartici ili hard-disku.

 1. Idite na Podešavanja.

 2. Dodirnite Preuzmi video na.

 3. Izaberite željenu lokaciju za preuzimanje.

Sada će svaki video koji preuzmete biti sačuvan na novoj lokaciji. Video-sadržaj koji ste već preuzeli ostaće na staroj lokaciji.

Na uređajima koji koriste Windows operativni sistem, hard-disk možda neće biti prikazan kao jedna od opcija. Ukoliko lokacija na koju želite da sačuvate video nije prikazana, pratite sledeće korake:

 1. Otvorite Istraživač datoteka (File Explorer) i kliknite na Prikaz (View).

 2. Kliknite na Okno za navigaciju (Navigation Pane) i zatim proverite da li je opcija Prikaz biblioteka (Show Libraries) označena.

 3. Kliknite na Biblioteke (Libraries) i zatim kliknite desnim klikom miša na Video-zapisi (Videos) i zatim na Svojstva (Properties).

 4. Dodajte željenu lokaciju za preuzimanje na listu Lokacije biblioteke (Library Locations)