Opcija za promenu brzine reprodukcije dostupna je samo na verzijama Android 6.0 ili novijim verzijama. Idite na Podešavanja u glavnom meniju i zatim dodirnite ikonicu pored Brzine reprodukcije da biste izabrali jednu od tri brzine reprodukcije. Dok radite neki od zadataka koristite ikonicu za brzinu reprodukcije da biste u tom zadatku promenili brzinu.