Opcija za zvuk u delu Gramatika koristi tehnologiju za sintezu govora iz teksta (TTS) koja je instalirana na vašem uređaju. Možda ćete morati da instalirate neku drugu aplikaciju TTS da biste na svom uređaju imali bolji zvuk na jeziku koji učite. Brzinu reprodukcije za audio sadržaje u delu Gramatika možete izabrati u podešavanjima u aplikaciji JW Language.