Ne. Da biste smanjili prostor koji na vašem uređaju zauzima JW Language uradite sledeće:

  • Nemojte preuzimati sve publikacije, već samo određene koje ćete koristiti kada niste povezani na internet

  • Preuzimajte nižu rezoluciju filmova