Reči i izrazi u aplikaciji JW Language korisni su za propovedanje, poučavanje i objašnjavanje biblijskih pojmova. Ova aplikacija sadrži i traktate sa uporedo prikazanim tekstom na vašem maternjem jeziku i jeziku koji učite.