Osnovni jezik je onaj jezik koji već znate. Tokom podešavanja, dodirnite Osnovni jezik da biste izabrali osnovni jezik.

Videti: Kako da promenim osnovni jezik?