Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

JW BROADCASTING

Gledajte Video na zahtev na sajtu TV.JW.ORG

Gledajte Video na zahtev na sajtu TV.JW.ORG

U delu Video na zahtev možete gledati video-sadržaje sa sajta tv.jw.org kad god želite. Tu možete pauzirati i premotavati video-sadržaj koji gledate. Možete gledati samo jedan video-sadržaj ili sve koji se nalaze u nekoj grupi. Kliknite ili dodirnite dugme Video na zahtev da biste videli sve kategorije video-sadržaja. Sledeća uputstva će vam biti od pomoći:

 Pronađite željeni video-sadržaj

Kada izaberete deo Video na zahtev, pojaviće se kategorije video-sadržaja. Za svaku kategoriju postoji slika i naziv. Neki video-sadržaji se nalaze u nekoliko kategorija. Na primer, film Povratak izgubljenog sina nalazi se u kategorijama Filmovi, Porodica i Tinejdžeri.

Pomerite ekran nagore da biste videli sve kategorije.

Kliknite ili dodirnite sliku ili naziv kategorije koju želite. Reklamna slika na vrhu ekrana sadrži naziv i opis te kategorije. Ispod nje se nalaze video-sadržaji iz te kategorije.

Kompjuter ili tablet računar: Kliknite ili dodirnite Strelicu levo ili Strelicu desno da biste videli još video-sadržaja iz izabrane grupe.

Pametni telefon: Prikazan je prvi video-sadržaj iz svake grupe. Da biste videli još video-sadržaja iz neke grupe, dodirnite Više.

Kliknite ili dodirnite sliku ili naziv željenog video-sadržaja. Reklamna slika na vrhu ekrana sadrži naziv tog video-sadržaja, njegov opis i trajanje.

Kliknite ili dodirnite dugme Pokreni da biste pokrenuli video-sadržaj. (Napomena: Na prenosivim uređajima sa Android i iOS operativnim sistemom moraćete da dodirnete ikonicu Pokreni i nakon što se video-plejer otvori.)

Kliknite ili dodirnite dugme Preuzmi da biste sačuvali video-sadržaj na svom kompjuteru ili prenosivom uređaju. (Napomena: Nekim prenosivim uređajima je potrebna još neka aplikacija za preuzimanje.) Kliknite ili dodirnite željenu rezoluciju video-sadržaja koji želite da preuzmete.

Ako ste već gledali deo određenog video-sadržaja, kliknite ili dodirnite dugme Nastavi da biste taj video-sadržaj nastavili da gledate tamo gde ste prethodno stali. Kliknite ili dodirnite dugme Pokreni od početka da biste video-sadržaj gledali ispočetka.

 • Savet plus: Da ne biste morali zasebno da pokrećete svaki video-sadržaj, kliknite na dugme Pokreni sve koje se nalazi pored naziva grupe, da biste zaredom gledali sve video-sadržaje koji se tu nalaze.

  Napomena: Prikazivanje će se zaustaviti kada bude prikazan celokupan sadržaj te grupe.

 • U režimu Pokreni sve kliknite ili dodirnite Nazad da biste se vratili na prethodni video-sadržaj iz te grupe.

 • U režimu Pokreni sve kliknite ili dodirnite Napred da biste gledali naredni video-sadržaj iz te grupe.

 Upravljajte video-sadržajem

U delu Video na zahtev možete koristiti sledeće opcije:

 • Kompjuter: Da biste aktivirali prikaz preko celog ekrana, pređite kursorom miša preko video-sadržaja i kliknite na ikonicu Prikaz preko celog ekrana.

  Tablet računar ili pametni telefon: Da biste aktivirali prikaz preko celog ekrana, dodirnite video-sadržaj i zatim dodirnite ikonicu Prikaz preko celog ekrana.

 • Kompjuter: Da biste izašli iz režima Prikaz preko celog ekrana, na tastaturi pritisnite dugme Escape ili pređite kursorom miša preko video-sadržaja i zatim kliknite na ikonicu Podrazumevani prikaz.

  iOS: Da biste izašli iz režima Prikaz preko celog ekrana, dodirnite video-sadržaj i zatim dodirnite ikonicu Podrazumevani prikaz.

  Android: Da biste izašli iz režima Prikaz preko celog ekrana, dodirnite video-sadržaj i zatim dodirnite ikonicu Podrazumevani prikaz. Neki stariji Android uređaji prikazuju video-sadržaj samo preko celog ekrana.

  Windows Mobile: Da biste izašli iz režima Prikaz preko celog ekrana, na svom uređaju pritisnite dugme Nazad.

 • Kliknite ili dodirnite Pauzu da biste zaustavili video-sadržaj.

 • Kliknite ili dodirnite Pokreni da biste nastavili s gledanjem.

 • Da biste video-sadržaj premotali do dela koji želite, prevucite pokazivač napred ili nazad.

 • Kompjuter: Da biste video-sadržaj gledali u drugoj rezoluciji, pređite kursorom miša preko njega i zatim kursor postavite na ikonicu Podešavanja i kliknite na željenu rezoluciju. (Napomena: Ova opcija nije omogućena u svim pretraživačima.)

  Napomena: Veći broj jeste bolja rezolucija, za koju je neophodan brz internet. Izaberite rezoluciju koja najviše odgovara brzini vašeg interneta i veličini ekrana. (Za više informacija, vidite Kako promeniti podešavanja za kompjuter, tablet računar ili pametan telefon.)

  Tablet računar ili pametni telefon: Da biste video-sadržaj gledali u drugoj rezoluciji, dodirnite ga, a zatim dorirnite ikonicu Podešavanja. Izaberite željenu rezoluciju. (Napomena: Ova opcija nije omogućena na svim prenosivim uređajima.)

 • Kompjuter: Da biste podesili jačinu zvuka, pređite kursorom miša preko video-sadržaja i zatim postavite kursor na ikonicu Zvuk. Pomerajte pokazivač jačine zvuka gore ili dole da biste pojačali, odnosno smanjili zvuk.

  Tablet računar ili pametni telefon: Na prenosivom uređaju koristite dugme za podešavanje jačine zvuka.