Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

JW BROADCASTING

Gledajte striming program na sajtu TV.JW.ORG

Gledajte striming program na sajtu TV.JW.ORG

Deo Striming na sajtu tv.jw.org je poput televizijske stanice zato što ima više kanala sa određenim programom. Izaberite koji kanal želite da gledate. Ako želite da upravljate video-sadržajem koji gledate (na primer, da ga gledate od početka, da ga pauzirate i premotavate napred ili nazad), idite na deo Video na zahtev.

Sledeća uputstva će vam biti od pomoći:

 Gledajte kanal Striming na kompjuteru

Kliknite na dugme Striming. Podrazumevani kanal će početi da se učitava i moći ćete da gledate ono što se trenutno emituje.

 • Da biste aktivirali prikaz preko celog ekrana, pređite kursorom miša preko video-sadržaja i kliknite na ikonicu Prikaz preko celog ekrana.

 • Da biste izašli iz režima Prikaz preko celog ekrana, na tastaturi pritisnite dugme Escape ili pređite kursorom miša preko video-sadržaja i kliknite na ikonicu Podrazumevani prikaz.

 • Da biste video-sadržaj gledali u drugoj rezoluciji, pređite kursorom miša preko njega i zatim postavite kursor na ikonicu Podešavanja. Kliknite na željenu rezoluciju. (Napomena: Ova opcija nije omogućena u svim pretraživačima.)

  Napomena: Veći broj jeste bolja rezolucija, za koju je neophodan brz internet. Izaberite rezoluciju koja najviše odgovara brzini vašeg interneta i veličini ekrana. (Za više informacija, vidite Kako promeniti podešavanja na kompjuteru, tablet računaru ili pametnom telefonu.)

 • Da biste podesili jačinu zvuka, pređite kursorom miša preko video-sadržaja i zatim postavite kursor na ikonicu Zvuk. Pomerajte pokazivač jačine zvuka gore ili dole da biste pojačali, odnosno smanjili zvuk.

Kliknite na Pokreni od početka da biste trenutni video-sadržaj, umesto na striming kanalu, gledali u delu Video na zahtev.

Savet plus: U Podešavanjima izaberite koji striming kanal želite da se prvi učita kada kliknete na deo Striming.

Ako vam je neki od striming kanala predugo aktiviran i za to vreme niste promenili kanal, program će biti prekinut porukom s pitanjem da li još uvek gledate taj kanal. Ta poruka će se pojaviti jer mi plaćamo striming svakog video-sadržaja, te zato želimo da izbegnemo emitovanje programa ako ga osoba ne gleda. Ako i dalje gledate taj kanal, kliknite na OK da biste nastavili s gledanjem.

 Gledajte kanal Striming na prenosivom uređaju

Napomena: Opcije ovog kanala nisu prikazane na isti način na svim prenosivim uređajima, u zavisnosti od veličine njihovog ekrana i operativnog sistema koji koriste. Sledeća uputstva će vam biti od pomoći.

Na većem prenosivom uređaju, kao što je tablet računar, dodirnite dugme Striming. Učitaće se podrazumevani kanal.

Na manjem prenosivom uređaju, kao što je pametni telefon, dodirnite dugme Meni. Dodirnite Striming da bi se učitao podrazumevani kanal ili dodirnite Strelicu dole, koja se nalazi desno od naziva Striming i izaberite striming kanal.

Dodirnite ikonicu Pokreni da biste pokrenuli video-sadržaj.

 • Da biste video-sadržaj gledali preko celog ekrana, dodirnite ga dva puta, ili jednom i zatim dodirnite ikonicu Prikaz preko celog ekrana.

  Napomena: U režimu Prikaz preko celog ekrana mogu biti prikazane opcije za upravljanje video-sadržajem (pauza, pokreni, premotaj), ali one neće raditi.

 • iOS: Da biste izašli iz režima Prikaz preko celog ekrana, dodirnite video-sadržaj koji se prikazuje preko celog ekrana i zatim dodirnite ikonicu Podrazumevani prikaz ili dugme Gotovo.

  Android: Da biste izašli iz režima Prikaz preko celog ekrana, dodirnite video-sadržaj koji se prikazuje preko celog ekrana i zatim na Android uređaju pritisnite dugme Nazad.

  Windows Mobile: Da biste izašli iz režima Prikaz preko celog ekrana, na svom uređaju pritisnite dugme Nazad.

 • Da biste video-sadržaj gledali u drugoj rezoluciji, dodirnite ga, a zatim dorirnite ikonicu Podešavanja. Izaberite željenu rezoluciju. (Napomena: Ova opcija nije omogućena na svim prenosivim uređajima.)

  Napomena: Veći broj jeste bolja rezolucija, za koju je neophodan brz internet. Izaberite rezoluciju koja najviše odgovara brzini vašeg interneta i veličini ekrana. (Za više informacija, vidite Kako promeniti podešavanja na kompjuteru, tablet računaru ili pametnom telefonu.)

Da biste saznali šta će se sledeće emitovati, dodirnite dugme TV program. Na manjem prenosivom uređaju, pomerite ekran nagore.

Dodirnite Pokreni od početka da biste trenutni video-sadržaj, umesto na striming kanalu, gledali u delu Video na zahtev.

Savet plus: U Podešavanjima izaberite koji striming kanal želite da se prvi učita kada kliknete na deo Striming.

 Promenite kanal na kompjuteru ili tablet računaru

Kada vam je aktiviran režim podrazumevanog prikaza (ne režim prikaza preko celog ekrana), spisak kanala se nalazi ispod video-sadržaja. Kliknite ili dodirnite naziv kanala koji želite da gledate.

Na kompjuteru ili tablet računaru, kanali su prikazani celom širinom na dnu ekrana. Kanal koji trenutno gledate obeležen je plavom trakom iznad naziva.

Kliknite ili dodirnite Strelicu levo ili Strelicu desno da biste videli još kanala. Kliknite ili dodirnite naziv kanala koji želite da gledate.

Kada na kompjuteru kliknete na željeni kanal, video-sadržaj se automatski pokrene. Na uređajima sa operativnim sistemom iOS ili Android, morate da dodirnete ikonicu Pokreni.

 Promenite kanal na pametnom telefonu

Kada vam je aktiviran režim podrazumevanog prikaza (ne režim prikaza preko celog ekrana), spisak kanala se nalazi ispod video-sadržaja. Dodirnite naziv kanala koji želite da gledate.

U portretnom režimu na malom prenosivom uređaju, kao što je pametni telefon, striming kanali su prikazani u vertikalnom spisku ispod video-sadržaja. Kanal koji trenutno gledate obeležen je plavom trakom iznad naziva. Dodirnite Strelicu dole koja se nalazi desno od naziva kanala da biste videli šta se trenutno emituje na tom kanalu. Pomerite ekran nagore da biste videli šta je sledeće na programu, koliko će trajati i kad počinje.

Dodirnite Strelicu gore da biste zatvorili spisak za taj kanal.

Dodirnite naziv kanala koji želite da gledate, zatim ikonicu Pokreni da biste gledali ono što se trenutno emituje na tom kanalu.

 Pogledajte TV program

Na kompjuteru ili tablet računaru, TV program možete videti samo kada vam je aktiviran režim podrazumevanog prikaza (ne režim prikaza preko celog ekrana). Ako koristite manji prenosivi uređaj, kao što je pametni telefon, pročitajte deo s podnaslovom Promenite kanal na pametnom telefonu.

Kliknite ili dodirnite dugme TV program da biste videli spisak svih kanala, kao i šta će se emitovati na svakom od njih.

Svaka kolona jeste jedan kanal. Video-sadržaj koji se trenutno emituje na tom kanalu prikazan je na vrhu kolone. Sadržaj koji sledi, njegovo trajanje i vreme kada počinje, nalazi se ispod toga.

Kliknite na Strelicu levo ili Strelicu desno da biste videli još kanala. Kliknite na neki kanal da biste izašli iz TV programa i gledali željeni kanal.

Napomena: Vreme kada počinje određeni program, računa se prema vašoj vremenskoj zoni (to jest, prema vremenskoj zoni na vašem kompjuteru ili uređaju na kom gledate program). To znači da neće svi gledati isti program u isto vreme. Na primer, ako vi gledate program koji počinje u 19 časova, osoba koja gleda isti program, a nalazi se u vremenskoj zoni istočno od vaše, počeće da gleda taj program sat vremena pre vas, kada po njenom vremenu bude 19 časova. Osoba koja se nalazi u vremenskoj zoni zapadno od vaše počeće da gleda taj program sat vremena posle vas, kada po njenom vremenu bude 19 časova.

Kliknite ili dodirnite dugme TV program da biste ga zatvorili i nastavili s gledanjem.