Vrati se na sadržaj

Kontakt s lokalnim predstavnicima

Stupite u kontakt s predstavnicima Odbora za odnose s bolnicama u vašoj zemlji. Ova služba sarađuje sa zdravstvenim radnicima koji leče Jehovine svedoke. Njene usluge su besplatne i dostupne 24 sata.

 

Nauru

Služba za saradnju s bolnicama (Nauru)

+679 992-4766

 

Međunarodne kancelarije

Služba za saradnju s bolnicama (Međunarodna kancelarija)

1 Kings Drive

TUXEDO PARK NY 10987-5500

UNITED STATES

HIS@jw.org

+1 718-560-4700

+1 718-560-4709 (faks)

 


Deo s medicinskim informacijama na sajtu jw.org namenjen je prvenstveno lekarima specijalistima i drugim zdravstvenim radnicima. On ne sadrži medicinske savete niti preporuke za određeno lečenje i nije zamena za konsultovanje sa stručnim zdravstvenim radnikom. Medicinsku literaturu koja se ovde navodi nisu izdali Jehovini svedoci, ali u njoj se govori o strategijama beskrvnog lečenja koje se mogu uzeti u obzir. Svaki medicinski radnik je odgovoran da bude u toku s novim informacijama, razmotri više načina za pružanje medicinske nege i da pomogne pacijentima da donesu odluku koja je u skladu s njihovim medicinskim stanjem, željama, merilima i verovanjima. Nisu sve ovde navedene strategije primenjive i prihvatljive za sve pacijente.

Za pacijente: Uvek se konsultujte s vašim lekarom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom u vezi s vašim medicinskim stanjem i lečenjem. Ako smatrate da imate zdravstvenih problema, obratite se lekaru.

Korišćenje ovog veb-sajta propisano je pravilima korišćenja.