Vodeće telo je mala grupa zrelih hrišćana koja pruža smernice Jehovinim svedocima širom sveta. Ima dva zadatka:

Vodeće telo sledi uzor apostolâ i starešina iz prvog veka, koji su važne odluke donosili u korist cele hrišćanske skupštine (Dela apostolska 15:2, 6). Kao ni ti verni hrišćani, članovi Vodećeg tela nisu vođe naše organizacije. Oni traže vođstvo u Bibliji, znajući da je Jehova Bog postavio Isusa Hrista za Poglavara skupštine (1. Korinćanima 11:3; Efešanima 5:23).

Ko su članovi Vodećeg tela?

Od marta 2016, članovi Vodećeg tela su Samjuel Herd, Džefri Džekson, Stiven Let, Gerit Loš, Entoni Moris, Mark Sanderson i Dejvid Splejn. Oni služe u našem glavnom sedištu u Vorviku, u državi Njujork.

Kako je organizovano Vodeće telo?

Vodeće telo je osnovalo šest odbora koji nadgledaju različite aktivnosti, a svaki član služi u jednom ili više odbora.

 • Odbor koordinatora: Nadgleda pravna pitanja i pruža pomoć u slučaju katastrofa, interveniše kada su naši suvernici progonjeni zbog svojih verovanja i u drugim hitnim situacijama koje se tiču Jehovinih svedoka.

 • Odbor za osoblje: Nadgleda aktivnosti u vezi s članovima betelske porodice.

 • Odbor za izdavanje: Nadgleda proizvodnju i otpremu biblijske literature, kao i gradnju objekata u kojima se sastajemo, prevodilačkih kancelarija i podružnica.

 • Službeni odbor: Nadgleda propovedanje dobre vesti o kraljevstvu (Matej 24:14).

 • Odbor za poučavanje: Nadgleda pripremu duhovnih pouka koje dobijamo putem sastanaka, škola i audio i video programa.

 • Odbor za pisanje: Nadgleda pripremu duhovnih pouka koje dobijamo u štampanom izdanju i na našem veb-sajtu. Takođe nadgleda prevođenje tog materijala širom sveta.

Osim poslova koje obavljaju u okviru ovih odbora, članovi Vodećeg tela sastaju se svake sedmice kako bi razmotrili potrebe organizacije. Na tim sastancima osmatraju šta kaže Sveto pismo i nastoje da donose jednoglasne odluke pod vođstvom svetog duha (Dela apostolska 15:25).

Ko pomaže Vodećem telu?

Odborima Vodećeg tela pomažu pouzdani hrišćani (1. Korinćanima 4:2). Oni su veoma sposobni i iskusni u poslovima koje nadgleda odbor kom su dodeljeni. Oni prisustvuju i sedmičnim sastancima odbora. Iako ne učestvuju u donošenju odluka, pružaju dragocene savete i dodatne informacije, sprovode u delo odluke odbora i prate rezultate tih odluka i napredak do kog one dovode. Takođe posećuju različite delove sveta i iznose delove programa na skupovima kao što su godišnji sastanak i dodela diploma u Galadu.

POMOĆNICI

Odbor

Ime i prezime

Odbor koordinatora

 • Džon Ekran

 

Odbor za osoblje

 • Danijel Molčan

 • Patrik Lafranka

 • Ralf Vols

 • Džerald Grizl

 

Odbor za izdavanje

 • Aleks Rajnmuler

 • Gaj Glokentin

 • Dejvid Sinkler

 • Don Adams

 • Donald Gordon

 • Robert Batler

 • Robert Lusioni

 • Harold Korkern

 

Službeni odbor

 • Baltasar Perla

 • Vilijam Tarner

 • Gari Bro

 • Kristofer Mejvor

 • Leon Viver

 • Set Hajat

 • Džoel Delindžer

 

Odbor za poučavanje

 • Vilijam Malenfont

 • Dejvid Šejfer

 • Kenet Flodin

 • Mark Numar

 • Ronald Kerzan

 

Odbor za pisanje

 • Ajzak Mare

 • Kenet Kuk

 • Robert Siranko

 • Džejms Manc

 • Džin Smoli

 • Hermanus van Selm