Vrati se na sadržaj

Da li su Jehovini svedoci tolerantni prema drugim religijama?

Da li su Jehovini svedoci tolerantni prema drugim religijama?

Mi primenjujemo biblijski savet da ’svakoga poštujemo‘ — bez obzira na njegova verovanja (1. Petrova 2:17). Na primer, u nekim zemljama ima na stotine hiljada Jehovinih svedoka. Pa ipak, ne vršimo pritisak na političare ili zakonodavce da ograniče ili zabrane delovanje drugih verskih grupa. Niti vodimo kampanju da se donesu zakoni kojim bi se naši stavovi o moralu ili verska ubeđenja nametnuli javnosti. Umesto toga, tolerantni smo prema drugima kao što bismo želeli da i oni budu tolerantni prema nama (Matej 7:12).