Vrati se na sadržaj

Da li moram da postanem Jehovin svedok ako proučavam Bibliju s njima?

Da li moram da postanem Jehovin svedok ako proučavam Bibliju s njima?

Ne, niste obavezni ni na šta. Milioni s nama proučavaju Bibliju, ali ne postaju članovi naših skupština. * Svrha proučavanja je upoznati biblijska učenja. Šta će neko odlučiti da uradi sa znanjem koje je stekao zavisi samo od njega. Svesni smo toga da je vera lična stvar (Isus Navin 24:15).

Da li mogu da koristim svoju Bibliju tokom kursa?

Da. Mi rado koristimo savremeni biblijski prevod Novi svet i besplatno ćemo vam obezbediti primerak, ako to želite. Pa ipak, nemamo ništa protiv ni da koristite prevod Biblije koji već imate. Poruku nade i spasenja možete saznati gotovo iz svakog prevoda Biblije.

Zašto proučavate s ljudima koji ne žele da postanu Jehovini svedoci?

  • Naš glavni motiv je ljubav prema Jehovi Bogu. On želi da hrišćani govore drugima o onome što su naučili (Matej 22:37, 38; 28:19, 20). Smatramo da ne postoji veća čast od toga da smo „Božji saradnici“ time što pomažemo drugima da saznaju šta stoji u njegovoj Reči (1. Korinćanima 3:6-9).

  • Ljubav prema bližnjima nas takođe motiviše da to činimo (Matej 22:39). Pronalazimo zadovoljstvo u tome da razgovaramo s drugima o predivnim stvarima koje smo naučili (Dela apostolska 20:35).

^ odl. 2 Primera radi, tokom 2018. svakog meseca vodili smo 10 079 709 biblijskih kurseva, od kojih neke i s više osoba istovremeno. Pa ipak, samo 281 744 osobe krstile su se i postale Jehovini svedoci tokom te godine.