Vrati se na sadržaj

Da li Jehovini svedoci rasturaju porodice ili ih ujedinjuju?

Da li Jehovini svedoci rasturaju porodice ili ih ujedinjuju?

Jehovini svedoci se trude da imaju ujedinjene i jake porodice, a i drugima pomažu u tome. Poštujemo Boga kao osnivača porodice (Postanak 2:21-24; Efešanima 3:14, 15). On je u Svetom pismu dao načela koja ljudima u celom svetu pomažu da imaju dobar i srećan brak.

Kako Jehovini svedoci doprinose čvrstim porodičnim vezama

Dajemo sve od sebe da bismo se držali saveta iz Svetog pisma, zahvaljujući kojima možemo biti bolji muževi, bolje žene i bolji roditelji (Poslovice 31:10-31; Efešanima 5:22 – 6:4; 1. Timoteju 5:8). Mudri saveti iz Svetog pisma pomažu i porodicama u kojima nisu svi iste religiozne opredeljenosti da dobro funkcionišu (1. Petrova 3:1, 2). Zapazite šta su rekle neke osobe čiji je bračni drug postao Jehovin svedok:

  • „Tokom prvih šest godina našeg braka, stalno smo se svađali i bili smo razočarani. Nakon što je Ivete postala Jehovin svedok, bila je ljubaznija i imala je više strpljenja. Promene koje je napravila spasle su naš brak“ (Klauir, Brazil).

  • „Bila sam protiv toga da moj muž, Čansa, proučava Sveto pismo s Jehovinim svedocima jer sam mislila da oni rasturaju porodice. Međutim, uvidela sam da je naš brak postao bolji zahvaljujući Svetom pismu“ (Agnes, Zambija).

U službi propovedanja razgovaramo s ljudima o tome kako im primenjivanje mudrih saveta iz Svetog pisma može pomoći u sledećem:

Da li zbog promene religije dolazi do sukoba u braku?

Ponekad, da. Na primer, kompanija Sofres je 1998. u rezultatima istraživanja objavila da je u proseku u svakom dvadesetom braku došlo do ozbiljnih problema nakon što je jedan od supružnika postao Svedok.

Isus je prorekao da će oni koji se drže njegovih učenja ponekad doživljavati sukobe u porodici (Matej 10:32-36). Prema istoričaru Vilu Djurantu, u Rimskom carstvu „hrišćanstvo je optuživano da rastura dom“, * što neki danas pripisuju i Jehovinim svedocima. Da li to onda znači da Svedoci izazivaju razdor u porodici?

Evropski sud za ljudska prava

U slučaju u kom su Jehovini svedoci bili optuženi da rasturaju porodice, u presudi Evropskog suda za ljudska prava bilo je navedeno da članovi porodice koji nisu Svedoci često izazivaju sukobe zato što ne žele „da prihvate i poštuju versku slobodu drugog člana porodice i njegovo pravo da ispoveda svoju religiju“. Sud je dodao: „Ovo je slučaj kod svih brakova u kojima supružnici nisu iste religije, a ne samo kada su u pitanju Jehovini svedoci.“ * Ali Jehovini svedoci, čak i kada su predmet verske diskriminacije, nastoje da postupaju po savetu iz Svetog pisma: „Nikome ne vraćajte zlo za zlo [...] Ako je moguće, koliko od vas zavisi, budite u miru sa svim ljudima“ (Rimljanima 12:17, 18).

Zašto Jehovini svedoci smatraju da treba da sklapaju brakove samo sa svojim suvernicima

Svedoci se drže biblijske smernice da se venčavaju „samo u Gospodu“, to jest da sklapaju brak sa osobom iz svoje religije (1. Korinćanima 7:39). Ova zapovest je iz Svetog pisma i praktična je. Na primer, u članku objavljenom 2010. u časopisu Journal of Marriage and Family piše da „parovi gde oba partnera pripadaju istoj religiji i žive po istim verovanjima“ mogu imati kvalitetniji odnos. *

Međutim, Jehovini svedoci ne podstiču svoje suvernike da napuste bračnog druga koji nije Svedok. U Svetom pismu piše: „Ako neki brat ima ženu koja nije vernica i ona pristaje da živi s njim, neka je ne ostavlja, a tako i žena koja ima muža koji nije vernik i on pristaje da živi s njom, neka ne ostavlja muža“ (1. Korinćanima 7:12, 13). Jehovini svedoci postupaju po ovoj zapovesti.

^ odl. 17 Videti knjigu Cezar i Hrist, strana 734.

^ odl. 18 Videti presudu u slučaju Jehovini svedoci iz Moskve i drugi protiv Rusije, strane 26-27, odlomak 111.

^ odl. 20 Videti časopis Journal of Marriage and Family, tom 72, broj 4, (avgust 2010), strana 963.