Vrati se na sadržaj

Ko je osnivač Jehovinih svedoka?

Ko je osnivač Jehovinih svedoka?

Današnja organizacija Jehovinih svedoka nastala je pred kraj 19. veka. U to vreme je jedna mala grupa istraživača Biblije koja je živela blizu Pitsburga u Pensilvaniji, u Sjedinjenim Državama, počela da sistematski proučava Sveto pismo. Oni su upoređivali doktrine koje su zastupale crkve sa onim što Sveto pismo zaista naučava. Ono što su saznali počeli su da objavljuju u knjigama, novinama i časopisu koji se sada zove Stražarska kula — glasnik Jehovinog Kraljevstva.

U toj grupi iskrenih istraživača Biblije bio je i Čarls Rasel. Premda je Rasel predvodio u biblijskom obrazovnom delu u to vreme i bio prvi izdavač Stražarske kule, on nije bio osnivač neke nove religije. Cilj koji su imali Rasel i drugi Istraživači Biblije, kako se tada ta grupa nazivala, bio je da objave drugima učenja Isusa Hrista i da žive poput hrišćana u prvom veku. Pošto je Isus Osnivač hrišćanstva, na njega gledamo kao na osnivača i naše organizacije (Kološanima 1:18-20).