Vrati se na sadržaj

Zašto Jehovini svedoci idu od vrata do vrata?

Zašto Jehovini svedoci idu od vrata do vrata?

Isus je zapovedio svojim učenicima da ’stvaraju učenike od ljudi iz svih naroda‘ (Matej 28:19, 20). Kada je poslao svoje prve učenike da propovedaju, rekao im je da posećuju ljude kod kuće (Matej 10:7, 11-13). Nakon Isusove smrti, hrišćani iz prvog veka su nastavili da šire svoju poruku „javno i idući od kuće do kuće“ (Dela apostolska 5:42; 20:20). Mi sledimo primer tih ranih hrišćana i uverili smo se da služba od vrata do vrata predstavlja dobar način da dođemo u kontakt s ljudima.