Vrati se na sadržaj

Zašto Jehovini svedoci ponovo odlaze kod onih koji su rekli da nisu zainteresovani?

Zašto Jehovini svedoci ponovo odlaze kod onih koji su rekli da nisu zainteresovani?

Jehovini svedoci, iz ljubavi prema Bogu i bližnjima, prenose biblijsku istinu svim ljudima, čak i onima koji su prethodno rekli da nisu zainteresovani (Matej 22:37-39). Ljubav prema Bogu pokreće nas da budemo poslušni zapovesti njegovog Sina da „temeljno svedočimo“ (Dela apostolska 10:42; 1. Jovanova 5:3). Zato više puta odlazimo kod ljudi da bismo im preneli dobru vest iz Božje Reči, baš kao što su to činili i proroci u drevna vremena (Jeremija 25:4). Iz ljubavi prema bližnjima, svim ljudima želimo preneti životospasavajuću dobru vest o Božjem Kraljevstvu, čak i onima koji su ranije rekli da nisu zainteresovani (Matej 24:14).

Često je slučaj da tamo gde ranije nije bilo zainteresovanih, neko želi da čuje poruku koju prenosimo. To se najčešće dešava iz sledećih razloga:

  • Ljudi se sele.

  • Neko od ukućana ko ranije nije imao prilike da čuje dobru vest možda želi da nas sasluša.

  • Ljudi se menjaju. Događaji u svetu i lične okolnosti mogu navesti ljude da postanu „svesni svojih duhovnih potreba“ i da se zainteresuju za biblijsku poruku (Matej 5:3). Čak i oni kojima se ne sviđa što propovedamo mogu da se promene, kao što je to bio slučaj sa apostolom Pavlom (1. Timoteju 1:13).

Ipak, mi nikoga ne primoravamo da prihvati ono što mi propovedamo (1. Petrova 3:15). Smatramo da svako za sebe mora doneti odluku u šta će verovati (Ponovljeni zakoni 30:19, 20).