Vrati se na sadržaj

Da li su Jehovini svedoci američka sekta?

Da li su Jehovini svedoci američka sekta?

Naše glavno sedište nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, mi nismo američka sekta iz sledećih razloga:

  • Neki definišu sektu kao grupu ljudi koji su se odvojili od neke zvanične religije. Jehovini svedoci se nisu odvojili od neke druge religije. Umesto toga, smatramo da smo obnovili hrišćanstvo kakvo je postojalo u prvom veku.

  • Jehovini svedoci su aktivni u preko 230 zemalja i teritorija. Bez obzira na to gde živimo, pre svega smo odani Jehovi Bogu i Isusu Hristu, a ne američkoj vladi niti bilo kojoj drugoj ljudskoj vladi (Jovan 15:19; 17:15, 16).

  • Sva naša učenja se temelje na Svetom pismu, a ne na spisima nekog verskog vođe iz Sjedinjenih Država (1. Solunjanima 2:13).

  • Ne sledimo nijednog ljudskog vođu, već Isusa Hrista (Matej 23:8-10).