Vrati se na sadržaj

Zašto se zovete Jehovini svedoci?

Zašto se zovete Jehovini svedoci?

Jehova je Božje lično ime koje se spominje u Svetom pismu (Izlazak 6:3; Psalam 83:18). Svedok je osoba koja govori o svojim gledištima ili o činjenicama u koje je uverena.

Prema tome, naš naziv Jehovini svedoci izdvaja nas kao grupu hrišćana koji objavljuju istinu o Jehovi, Stvoritelju svega (Otkrivenje 4:11). Mi svedočimo drugima svojim načinom života i tako što razgovaramo s njima o onome što smo saznali iz Svetog pisma (Isaija 43:10-12; 1. Petrova 2:12).