Vrati se na sadržaj

Zašto Jehovini svedoci ne koriste krst u obožavanju Boga?

Zašto Jehovini svedoci ne koriste krst u obožavanju Boga?

Mnogi smatraju da je krst glavni simbol hrišćanstva. Iako su Jehovini svedoci hrišćani, oni ne koriste krst u obožavanju Boga. Zašto?

Jedan razlog je zato što se iz Svetog pisma vidi da Isus nije umro na krstu, već na običnom stubu. Štaviše, Sveto pismo upozorava hrišćane da ’beže od idolopoklonstva‘, što znači da ne treba da koriste krst (1. Korinćanima 10:14; 1. Jovanova 5:21).

Vredno je zapaziti da je Isus rekao: „Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete voleli jedan drugoga“ (Jovan 13:34, 35). Time je Isus istakao da će znak prepoznavanja njegovih pravih sledbenika biti samopožrtvovana ljubav, a ne krst ili neki drugi simbol.