Vrati se na sadržaj

Da li Jehovini svedoci veruju u kreacionizam?

Da li Jehovini svedoci veruju u kreacionizam?

Ne. Jehovini svedoci veruju da je Bog sve stvorio. Ali mi ne zastupamo kreacionizam. Zašto? Zato što su brojne kreacionističke ideje zapravo u suprotnosti sa Svetim pismom. Evo dva primera:

  1. Koliko je trajalo šest dana stvaranja. Neki kreacionisti tvrde da je svaki dan stvaranja trajao doslovna 24 sata. Ali u Svetom pismu reč „dan“ može označavati duži period (Postanak 2:4; Psalam 90:4).

  2. Koliko je stara naša planeta. Neki kreacionisti kažu da je zemlja stara samo nekoliko hiljada godina. Međutim, iz Svetog pisma saznajemo da su zemlja i svemir postojali pre nego što su počeli dani stvaranja (Postanak 1:1). Zato Jehovini svedoci ne osporavaju pouzdanost naučnih istraživanja koja ukazuju da je zemlja stara više milijardi godina.

Iako verujemo u stvaranje, mi ne odbacujemo nauku. Verujemo da je nauka u skladu sa Svetim pismom.