Vrati se na sadržaj

Šta je „Watch Tower Bible and Tract Society“?

Šta je „Watch Tower Bible and Tract Society“?

„Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania“ je neprofitna korporacija osnovana 1884. u skladu sa zakonima američke države Pensilvanije. Jehovini svedoci je koriste za potrebe svog međunarodnog dela, koje obuhvata izdavanje Biblije i biblijske literature.

U statutu ove korporacije navodi se da je ona osnovana u „religiozne, obrazovne i humanitarne“ svrhe, a posebno radi „propovedanja jevanđelja o Božjem Kraljevstvu čiji je vladar Isus Hrist“. Članovi ove korporacije se biraju, a taj izbor ne zavisi od njihovih donacija. Članovi i direktori ove korporacije pomažu Vodećem telu Jehovinih svedoka.

Još neka pravna tela

Jehovini svedoci koriste i druga pravna tela u mnogim zemljama. Neka od tih tela u svom nazivu imaju izraz „Watch Tower“, „Watchtower“ ili prevod tih izraza na određeni jezik.

Zahvaljujući ovim pravnim telima postigli smo mnogo toga na sledećim poljima:

  • Pisanje i izdavanje literature. Odštampano je oko 220 miliona primeraka Biblije i oko 40 milijardi primeraka biblijskih publikacija. Naše publikacije su dostupne na više od 900 jezika. Na veb-sajtu jw.org ljudi mogu besplatno čitati Sveto pismo na preko 160 jezika i dobiti biblijske odgovore na pitanja kao što su „Šta je Božje Kraljevstvo?

  • Obrazovanje. Osnovane su razne škole u kojima se pruža biblijska pouka. Na primer, od 1943, više od 9 000 Jehovinih svedoka dobilo je kvalitetnu pouku u biblijskoj školi Galad. Ta škola ih je osposobila da u raznim delovima sveta služe kao misionari ili da na neki drugi način podupiru delovanje naše organizacije. Pored toga, svake sedmice u skupštinama Jehovinih svedoka pouku dobijaju milioni ljudi, a među njima su i mnogi koji nisu Svedoci. Takođe se širom sveta održavaju časovi za opismenjavanje i izdati su bukvari na 120 jezika.

  • Humanitarni rad. Obezbeđujemo materijalnu pomoć onima koji su pogođeni nekom katastrofom — bilo prirodnom, kao što je bio zemljotres na Haitiju 2010, ili nekom drugom, poput genocida u Ruandi 1994.

Iako je dosta toga postignuto zahvaljujući korporacijama i drugim pravnim telima, naše delo ne zavisi od njihovog postojanja. Svaki hrišćanin ima odgovornost pred Bogom da propoveda dobru vest i poučava druge o Bibliji (Matej 24:14; 28:19, 20). Dok to radimo, verujemo da imamo Božju podršku i da će on i dalje blagosiljati naš trud (1. Korinćanima 3:6, 7).