„Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania“ je neprofitna korporacija osnovana 1884. u skladu sa zakonima američke države Pensilvanije. Jehovini svedoci je koriste za potrebe svog međunarodnog dela, koje obuhvata izdavanje Biblije i biblijske literature.

U statutu ove korporacije navodi se da je ona osnovana u „religiozne, obrazovne i humanitarne“ svrhe, a posebno radi „propovedanja jevanđelja o Božjem Kraljevstvu čiji je vladar Isus Hrist“. Članovi ove korporacije se biraju, a taj izbor ne zavisi od njihovih donacija. Članovi i direktori ove korporacije pomažu Vodećem telu Jehovinih svedoka.

Još neka pravna tela

Jehovini svedoci koriste i druga pravna tela u mnogim zemljama. Neka od tih tela u svom nazivu imaju izraz „Watch Tower“, „Watchtower“ ili prevod tih izraza na određeni jezik.

Zahvaljujući ovim pravnim telima postigli smo mnogo toga na sledećim poljima:

  • Pisanje i izdavanje literature. Odštampano je oko 220 miliona primeraka Biblije i oko 40 milijardi primeraka biblijskih publikacija. Naše publikacije su dostupne na više od 900 jezika. Na veb-sajtu jw.org ljudi mogu besplatno čitati Sveto pismo na preko 160 jezika i dobiti biblijske odgovore na pitanja kao što su „Šta je Božje Kraljevstvo?

  • Obrazovanje. Osnovane su razne škole u kojima se pruža biblijska pouka. Na primer, od 1943, više od 9 000 Jehovinih svedoka dobilo je kvalitetnu pouku u biblijskoj školi Galad. Ta škola ih je osposobila da u raznim delovima sveta služe kao misionari ili da na neki drugi način podupiru delovanje naše organizacije. Pored toga, svake sedmice u skupštinama Jehovinih svedoka pouku dobijaju milioni ljudi, a među njima su i mnogi koji nisu Svedoci. Takođe se širom sveta održavaju časovi za opismenjavanje i izdati su bukvari na 120 jezika.

  • Humanitarni rad. Obezbeđujemo materijalnu pomoć onima koji su pogođeni nekom katastrofom — bilo prirodnom, kao što je bio zemljotres na Haitiju 2010, ili nekom drugom, poput genocida u Ruandi 1994.

Iako je dosta toga postignuto zahvaljujući korporacijama i drugim pravnim telima, naše delo ne zavisi od njihovog postojanja. Svaki hrišćanin ima odgovornost pred Bogom da propoveda dobru vest i poučava druge o Bibliji (Matej 24:14; 28:19, 20). Dok to radimo, verujemo da imamo Božju podršku i da će on i dalje blagosiljati naš trud (1. Korinćanima 3:6, 7).